ACTUEEL

Menzis-topman hekelt ondoorzichtige bekostiging

Menzis-topman hekelt ondoorzichtige bekostiging

Bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis heeft zich in felle bewoordingen gekeerd tegen het huidige financieringssysteem in de ziekenhuiszorg. Dit is door de introductie van DOT’s “een doolhof” geworden waarbinnen de geleverde zorg en de kostprijs volledig van elkaar zijn losgezongen. Om meer grip te krijgen wil Van Boxtel een gedeeltelijke herinvoering van diagnose behandelingcombinaties (dbc’s).

“We hebben de bekostigingssystematiek in de zorg zo ingewikkeld gemaakt, dat we zelf niet meer goed kunnen achterhalen wat een arts nu precies heeft gedaan en welke kosten daarvoor in rekening worden gebracht”, aldus Van Boxtel tijdens het Unisys Zorgcongres. “En we kunnen de kosten al helemaal niet meer aan de patiënt uitleggen. We kunnen vooraf niet zeggen wat een behandeling gaat kosten. En we kunnen achteraf niet zeggen wat een behandeling heeft gekost. Soms zien we een woud aan codes waarbij nog steeds niet precies duidelijk is wat er nu gebeurd is en voor welke patiënt. Het is toch te gek voor woorden dat wij - zorgaanbieders en zorgverzekeraars – niet aan patiënten kunnen laten zien welke kosten zij voor welke behandeling maken. En waarover zij eigen risico moeten gaan afdragen. Welk bedrijf in een reguliere markt komt hier mee weg?”

Vervreemding

Van Boxtel richt zijn pijlen in het bijzonder op DBC’s op weg naar Transparantie, kortweg: DOT. Door behandelingen te clusteren moesten deze DOT’s het systeem van tienduizenden DBC’s vereenvoudigen. Volgens Van Boxtel is DOT uitgedraaid op “totale vervreemding”. “Het DOT-systeem maakt het zelfs onmogelijk dat een behandelaar een prijs noemt”, constateert Van Boxtel.

Fraude

Met zijn kritiek reageert Van Boxtel op de recente ophef over “fraude” door ziekenhuizen. Daarbij gaat het met name om het declareren niet bestaande of onnodig dure behandelingen. Volgens Van Boxtel werkt het intransparante financieringssysteem misbruik in de hand en leidt het tot onnodige bureaucratie bij de afhandeling van declaraties. “Er zijn zelfs bureaus die ziekenhuizen helpen om alles uit de DOT te halen”, aldus Van Boxtel. “Zorgverzekeraars moeten dan weer een systeem optuigen om dat te gaan controleren …”

Kritische klant

Het belangrijkste probleem is volgens Van Boxtel dat het ondoorzichtige systeem de rol van verzekerden als kritische zorgconsumenten onmogelijk maakt, terwijl groeiend kostenbewustzijn onder de patiënt één van de peilers van het nieuwe zorgstelsel zou moeten zijn. Uit een Meldactie van de NPCF blijkt dat bijna acht van de tien verzekerden (78 procent) het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar niet  goed begrijpen. Ruim een derde kan de declaratie niet koppelen aan zorg die is ontvangen. “We zijn de klant hierin volledig kwijtgeraakt”, stelt Van Boxtel. “Terwijl we die klant nu juist zo hard nodig hebben. Een kostenbewuste klant is immers een belangrijke sleutel tot betaalbare en toegankelijke zorg.”

Eigen prijskaartje

Om helderheid te scheppen voor 606 tot 80 procent van het behandelaanbod pleit Van Boxtel er voor om voor de 120 meest voorkomende behandelingen een apart prijskaartje in de vorm van een eigen DBC te introduceren. Ook wil Van Boxtel maandelijkse dan wel driemaandelijkse afrekeningen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Door de lange looptijd van DOTs hebben facturen soms een  doorlooptijd van maanden tot jaren. Dit versterkt de onduidelijkheid en intransparantie over de kosten van de zorg.

17 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

17 mei 2013

Los van het feit dat ik er eigenlijk wel om kan lachten, vraag ik me bij dit soort berichten af of men dat van te voren niet had kunnen weten.

Mitrasing

17 mei 2013

Lachen, inderdaad. Van Boxtel heeft zélf een heel dik pak boter op zijn hoofd!!

Kuhn

20 mei 2013

"Volgens Van Boxtel werkt het intransparante financieringssysteem misbruik in de hand ..." Dat is wel de meest zorgwekkende zin uit het hele stuk, want dat betekent dat Van Boxtel de integriteit van de zorgverleners in twijfel trekt. Fijne relatie tussen zorgverzekeraar en zorgverlener: daar heeft de "kritische zorgconsument" echt wat aan!

Anoniem

20 mei 2013

Alsof de zorgverlener uberhaupt gevraagd heeft om een systeem als DOT of DBC. Dit is opgelegd vanuit de politiek en de zorgverzekeraar. Dus laat de zorgverlener er hier graag buiten. Wbt de fraudering, ik denk dat het gros van de gevallen te verklaren is door een zeer onduidelijk systeem waarin snel systeemfouten kruipen. DIt is in de meeste gevallen geen opzet.

A3iaan

21 mei 2013

@Alberts, dat u om zulke berichten kan lachen vind ik een uitermate kwalijke zaak. Het gaat om geld van de totale gemeenschap. En ja, er is geen transparantie in de zorgkosten. Dat Dhr. van Boxtel dat had moeten weten is een andere kwestie.
Het hele administratieve proces in de zorg is volkomen doorgeschoten en daar wordt (en dat is geen geheim) MISBRUIK van gemaakt. En dat misbruik moet worden bestreden, hoe dan ook!!!!

Vaassen

21 mei 2013

De heer van Boxtel durft tenminste te benoemen waar het om gaat. Aanleiding om van DBC's naar DOT te gaan was de veelheid van producten. We moesten van 30.000 naar 3000 producten. Het resultaat mag er zijn. een DOT systeem waarbij je als ziekenhuis je processen goed op orde hebt, die gooi je in een black box, en vervolgens ben je eindeloos bezig om er weer een normaal zorgproduct uit te krijgen.
Het DOT systeem is ACTIVITEIT gedreven, immers, waar je voor betaalt, daar krijg je veel van. DOT werkt dus ook de upcoding in de hand, maar dan door patiënten gewoon meer te behandelen (meer activiteiten doen levert meer geld op)
Het voormalig DBC systeem was PRODUCT gedreven waarbij ziekenhuizen belang hadden om een efficient product te leveren en waarbij prijzen tussen DBC producten vergelijkbaar waren. Dat zijn we volledig kwijt geraakt.
Herinvoering van het voormalig DBC systeem is een briljant idee!
Guus Vaassen

Anoniem

21 mei 2013

Het meeste GRAAIEN wordt gedaan door diegenen die aan de top zitten. De gewone arbeider is de dupe en die heeft er geen kans van. Ik zou ook de declaraties van de Apothekers naar de zorgkantoren wel eens willen zien. Maar wij zien er nooit wat va, je krijgt gewoon bericht dat je aan € 350, 00 eigen bijdrage zit en die betalen moet. Onze dochter was ernstig chronisch ziek, gebruikte veel medicatie, er was regelmatig verkeerde medicatie of spuitjes gebracht. Die worden allemaal ongeopend weer vernietigd en de rekening gaat naar Menzis en de patiënt moet betalen, gebruikt of niet gebruikt fout van de Apotheek. De laatste keer dat ze opgenomen werd heb ik gezegd tegen de Apotheek, laat de bestelling nog maar even bij jullie ik weet niet hoe het gaat. Maar nee hoor.... ze doen er niets mee en brengen alles toch. Onze dochter is in het ziekenhuis overleden maar de rekening gaat naar Menzis en de apotheek is het mooi kwijt. Nu staat er nog een grote zak vol met medicatie. Dat is geld verspilling en heel erg jammer, alles zit nog dicht en wordt straks vernietigd. Daar kan heel wat op bezuinigd worden maar niemand doet er wat mee als de gewone consument wat naar voren brengt.

Anoniem

21 mei 2013

Eindelijk iemand die publiekelijk uitspreekt wat al jaren bekend is onder artsen en onder mensen die echt verstand hebben van de gezondheidszorg.
En waar is de koppeling met de aandoening gebleven ?? Alle activiteiten richting koppeling ICD-10 zijn altijd weggehoond.

Wat te denken van de enorme hoeveelheid geld die richting DBC onderhoud is gegaan en de enorme arrogantie van de bestuurders daar als er een kritische opmerking werd gemaakt.
En wat dacht je van de invoeringskosten bij de instellingen?

G K MItrasing

21 mei 2013

Tja als we niet mogen spreken over boter op je hoofd: Wel over incompetente bestuurders? Er is helemaal geen nieuwsfeit aan de ontdekking dat dbc/dot een niet werkbaar moloch is.
En ga dan ook niet zitten vertellen dat de zorgverzekeraars niet wisten te lobbyen om het eenvoudiger te houden...

Jan Dikken

21 mei 2013

Het is goed dat Roger van Boxtel dit ter sprake brengt en aangeeft waar volgens hem het probleem zit. Wat mij opvalt is dat vaak een complexe oplossing gekozen wordt om een probleem op indirecte wijze op te lossen. Het kostenniveau van de zorg is als te hoog bestempeld. De hoogte van de kosten kent diverse oorzaken (kijk bij voorbeeld naar de reacties). Frappant is dat het daarop aanspreken zonder succes gebeurd (kijk bij voorbeeld naar het reactie #7),

DOT/DBC zijn ingewikkelde instrumenten. De financieringsstructuur van de 2e lijn gezondheidszorg is complex. Ingewikkeldheid en complexiteit hebben vaak als nevenwerking dat het zicht op de echte kwestie verloren gaat. Dat is waar Rogier van Boxtel aandacht voor vraagt: hoeveel willen en kunnen we betalen voor de gezondheidszorg en hoeveel heeft een ieder daar persoonlijk voorover. Zorgpremies, DBC/DOT en financieringsmodellen worden dan weer middelen.

Graag wil ik deelnemen aan een positieve discussie die hierover gaat. Ik sta open voor ideeën hoe we dit zelf kunnen oppakken, dit is heen onderwerp voor zij/jullie maar voor een ieder zelf.

Dirruk

21 mei 2013

Om te beginnen moeten de uitgevoerde behandelingen in de factuur worden vermeld. Vervolgens moet de factuur niet naar de zorgverzekeraars maar naar de patient zelf, die op hun beurt de factuur doorsturen naar hun zorgverzekeraars. Patienten moeten bewust zijn wat zorg kost en gaan dan gelijk kritisch kijken of het geen wat is gefactureerd ook is uitgevoerd. Door niet alleen de DBCzorgproduct code maar ook de behandelingen te vermelden krijgen zorgverzekeraars meer inzicht in hoe de kosten zijn opgebouwd en of er geen onnodig veel behandelingen zijn uitgevoerd bij patient. Controle vanuit de zorgverzekeraars kunnen dan ook veel beter plaatsvinden.

DGo

21 mei 2013

Velen hebben op vele momenten gewaarschuwd dat DOT niet de oplossing was voor een niet functionerend DBC-systeem. Immers, op een slecht fundament kan je geen nieuw huis bouwen.

Maar het was politiek not done om daar veel stampij over te maken want te veel (oud) collega's uit verschillende politieke partijen hadden het bouwen van het declaratiegedrocht gestimuleerd.

Dat geldt ook voor de heer Van Boxtel!

En nu weer een lapje uitzoeken om het reeds ver doorgevoerde patchwork nog ingewikkelder te maken? Dat is wat de heer Van Boxtel voorstelt. Ik hoop toch dat een dergelijk voorstel door niemand wordt omarmd.

Er is maar één weg en dat is 'uithuilen en opnieuw beginnen'.

P.S.
Vergeet dat het huidige systeem vele honderden miljoenen euro's heeft gekost en werk aan een oplossing waarvan op voorhand bekend is dat hij werkt en verzin niet weer wat nieuws.
Op een nieuwe ontwikkeling die vele jaren gaat duren zit niemand te wachten. Los daarvan is wetenschappelijk bewezen dat een project dat langer duurt dan 9 tot 12 maanden een exponentiële kans van mislukking loopt.

Anoniem

21 mei 2013

Moedig dat van Boxtel het falen van het DOT-systeem aankaart. Het DOT-systeem is een vervolg op het falend DBC-systeem en ik hoop niet dat er een nog ingewikkelder en onwerkzamer systeem op volgt.
Intussen worden zorgaanbieders weggezet als fraudeurs en graaiers door een onduidelijk systeem. Mij zou benieuwen hoeveel declaraties door fouten te laag uitvallen, maar hier wordt geen onderzoek naar gedaan door de zorgverzekeraars.
Nederland moet eens erkennen dat het deze keer geen gidsland is, maar door het regelfetisjisme een monstrum heeft gecreëerd. Misschien eens kijken naar onze zuiderburen, waar Nederlandse patiënten graag naar toe gaan?
De SP vraagt om een parlementaire enquete. Uitkomst meestal dat er iemand wordt geofferd en nieuwe regels worden verzonnen.
Laat de politiek bedenken waar we naar toe willen en een no-nonsense oplossing bedenken. Niet de kant op gaan van van de Meeren van CZ die eropuit is om via selectieve zorginkoop monopolistische zorgmolochs te creëren, een volgende vergissing die in de maak is.

Kaspar Mengelberg

22 mei 2013

Sinds 2004 hebben wij de onbegrijpelijke, ingewikkelde en privacy- en beroepsgeheim doorbrekende DBC-systematiek die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht is gesteld bekritiseerd. Wij hebben er drie processen tegen NZa over gevoerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, en ten slotte grotendeels gewonnen. Toch vonden wij nauwelijks gehoor.
Zie devrijepsych.nl

Jan-paul van Wingerden

22 mei 2013

Voor DBC/DOT worden nu alle verrichtingen worden geregistreerd. Zou het niet veel gemakkelijker zijn die verrichtingen, met diagnose, in een bestandje te zetten, een overeengekomen prijs er bij te zetten en dat als factuur naar de verzekeraar op te sturen? Waar heb je dan nog een grouper voor nodig? Als verzekeraars prijs prestatie willen vergelijken maken ze daar een intern systeem voor gefinancierd door de winst van 2012, maar val daar de zorgverlener niet mee lastig.....

Anoniem

22 mei 2013

Dhr. Van Boxtel verkeerd in het voorstadium van begrip aangaande de DBC's. Het zijn vehikels waardoor niemand meer kostenbewust met de zorg omgaat;
als mijn bakker dit concept zou omhelzen ging de zaak ten gronde. De klant wil weten wat een brood kost, en wil naar de goedkopere bakker kunnen gaan. Dát echter verhinderen de verzekeraars,ik werk in de zorg , fraudeer niet, registreer iedere minuut die ik aan een patient besteedt ( en daar zit veel tijd in, die ik dan ook weer registreren moet op kosten van de klant ).
Wanneer gaan we in hemelsnaam weer gewoon doen ? Rekening sturen voor het gedane werk, klagen als de rekening niet klopt en declareren bij de verzekering.
Is dat nou zó moeilijk ?

Jan Dikken

23 mei 2013

Ik gooi eens een knuppel in het hoenderhok. Voorbeeld bij #16 is duidelijk. De bakker is blij met DOT/DBC immers hoe meer broden hij verkoopt hoe meer omzet hij heeft. Mijn overtuiging is dat elk systeem dat gebaseerd is op afrekening per verrichting of activiteit (dus DBC/DOT) tot meer omzet leidt.

Politiek is de stelling dat we niet meer willen uitgeven dan een bepaald budget.

Mijn stelling is dat DBC/DOT systematiek strijdig is met budgetlimiet.Die twee werelden krijg je niet bij elkaar. Dus we moeten gaan nadenken over de fundamenten: wat willen we en wat mag het kosten? Dat lijkt mij de discussie op macroniveau.

Dan de discussie op microniveau. De oplossing betaling door patiënt aan de zorgverlener zal heel eenvoudig moeten zijn zodat controle/klagen/betalen kan werken. Of moeten we terug naar een vorm van budgettering per instelling/regio? Ook deze discussie moet gevoerd worden. Deze discussie zal de huidige taakverdelingen en daarmee belangen raken.

Oproep aan Roger van Boxtel: ik sta open voor meedenken: pakken we de handschoen op?

Top