ACTUEEL

IGZ doet separeercel in de ban

Instelling in de ggz mogen vanaf 15 mei 2013 geen nieuwe separeer- en afzonderingskamers meer in gebruik nemen. Ggz-patiënten mogen in de toekomst alleen nog worden ingesloten in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg.

Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft TNO in samenwerking met branchevereniging GGZ Nederland alsmede patiënten- en familieorganisaties en zorgaanbieders, een veldnorm “insluiting” ontwikkeld. Daarin staan eisen waaraan extra beveiligde kamers moeten voldoen. Alle traditionele separeer- en afzonderingsvoorzieningen moeten op termijn buiten gebruik worden gesteld. De IGZ en GGZ Nederland zijn in overleg over deze termijn.

Uitgangspunt

In de ggz is het uitbannen van eenzame insluiting inmiddels een breed gedragen uitgangspunt. Zowel kortdurende behandeling als chronische zorg vindt steeds meer ambulant en thuis plaats. Dat kan volgens de inspectie alleen als er voldoende achtervang is in de vorm van korte intensieve klinische zorg voor eerste opvang en crisissituaties. Hiervoor worden momenteel diverse concepten ontwikkeld, waarbij insluiting van patiënten alleen nog mogelijk is in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg. Uitgangspunt is dat insluiting zo kort mogelijk duurt, met minimale belasting en schade voor de patiënt en zijn omgeving.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

jebs

18 mei 2013

waarom nu pas..???!!!terwijl al zo lang bekend is hoe schadelijk het is!!!!iets wat toch altijd al logisch was!!!

Top