ACTUEEL

IGZ: Complexcare blijft ondermaats presteren

De kwaliteit van zorg bij Zorgcentrum Complexcare in Maartensdijk is zo ondermaats, dat de instelling een aanwijzing heeft gekregen van het ministerie van Volksgezondheid op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Complexcare mag geen nieuwe cliënten meer behandelen en de huidige cliënten moeten worden overgedragen aan een ander zorgcentrum.

De thuiszorginstelling is vorig jaar al onder verscherpt toezicht geplaatst, maar slaagde er tot nu toe niet in de structurele tekortkomingen in de zorgverlening te verbeteren. Op 30 november 2012 stelde de IGZ Zorgcentrum Complexcare voor zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening en een gebrek aan vertrouwen in de directie om hier op korte termijn verandering in te brengen.

Tekortkomingen

Uit meerdere inspectiebezoeken is gebleken dat de instelling er niet in is geslaagd de tekortkomingen te verbeteren. Dat vormde de aanleiding voor de inspectie om de staatssecretaris te adviseren nu een aanwijzing te geven. Complexcare moet alle cliënten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen tien dagen informeren over de aanwijzing.

Vereisten Kwaliteitswet

Als Complexcare in de toekomst weer nieuwe cliënten wil aannemen met een indicatie voor verpleging, verzorging of begeleiding, dan mag dat pas nadat de inspectie heeft vastgesteld dat de instelling voldoet aan de vereisten van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

De inspectie ziet erop toe dat Complexcare voldoet aan de aanwijzing. Als de instelling niet aan de verplichtingen voldoet, dan kan het ministerie van VWS een last onder bestuursdwang opleggen. (ANP/ Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top