ACTUEEL

Draagvlak declaratiesysteem kalft af

Het huidige systeem om medische behandelingen te declareren, moet transparanter, eenvoudiger en minder fraudegevoelig worden. Dat vinden de zorgverzekeraars, zo meldt RTL Nieuws op basis van een rondgang langs Menzis, Achmea, CZ en VGZ.

De grote zorgverzekeraars scharen zich daarmee achter de kritiek die bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van Menzis vorige week uitte. Volgens Van Boxtel is het huidige systeem van DOT’s een doolhof, dat fraude in de hand werkt. In actualiteitenrubriek Nieuwsuur http://nieuwsuur.nl/live/ herhaalde hij dinsdag nogmaals zijn pleidooi voor een eenduidiger systeem. Met het oog hierop wil Van Boxtel voor 60 tot 80 procent van het behandelaanbod terug naar het oude systeem van diagnose behandelingcombinaties (DBC’s). “Ziekenhuizen moeten weer rekeningen versturen die de verzekeraar, maar ook de dokter begrijpt”, aldus Van Boxtel.

Volumeprikkels

De drie andere grote zorgverzekeraars steunen in grote lijnen de oproep van Menzis. "Dit systeem is onvoldoende transparant”, stelt woordvoerder Marie-José van Gardingen van CZ. “Een groot probleem van het huidige systeem is dat vrij makkelijk onverzekerde zorg wordt gedeclareerd als verzekerde zorg." Ook Achmea denkt dat het huidige declaratiesysteem verbeterd moet worden. VGZ pleit er met name voor om volumeprikkels uit het systeem te halen en het betalen per verrichting te vervangen door uitkomstfinanciering.

Fraude?

In de politiek en media is de afgelopen dagen veel te doen over veronderstelde “fraude” door ziekenhuizen en medisch specialisten. Hier zou op jaarbasis tussen de 50 en 130 miljoen euro mee gemoeid zijn, zo meldde RTL Nieuws eerder op basis van een conceptrapport over de rechtmatige besteding van zorgpremies. Vooralsnog hebben de zorgverzekeraars dit jaar voor 6 miljoen aan onrechtmatige en mogelijk frauduleuze declaraties opgespoord.

Censuur

Na publicatie door RTL heeft Schippers het conceptrapport over het Project Intensivering Controle en Toezicht (PINCeT) ook aan de Tweede Kamer gestuurd. Volgens RTL ontbreken in deze versie enkele opvallende passages, ondermeer over “de neiging om kosten af te wentelen op de belastingbetaler, premiebetaler of de omvang van het verzekerd pakket" en de breed gedeelde kijk op “controle als kostenpost”. VWS verklaart dit uit het feit dat er verschillende concepten in omloop zijn. Bij de oppositie leeft echter het vermoeden dat minister Schippers het conceptrapport welbewust heeft “gecensureerd” alvorens het naar de Kamer te sturen.

Concept

Het rapport is vorig jaar in de conceptfase blijven steken omdat de betrokken partijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten het niet eens konden worden over de uiteindelijke definiëring en omvang van de fraude.

Complex

De Orde waarschuwt voor onbewezen verdachtmakingen. Volgens de orde heeft de overvloedige media-aandacht voor fraude een negatieve impact op de relatie tussen patiënt en arts, terwijl er bij onrechtmatige declaraties lang niet altijd sprake is van bewust frauduleus handelen. “Elke onjuiste declaratie is er één te veel”, zegt voorzitter Frank de Grave. “Dokters die frauderen handelen in strijd met de beginselen van de medische professionaliteit. Maar niet elke onjuiste declaratie is fraude.” De Grave wijst er op dat het declaratiesysteem complex is, niet altijd logisch en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

22 mei 2013

Sinds wanneer was er "draagvlak"? Mooie frame.. DBC was volgens de NZa bedoel om goed werkende markten te ontwikkelen door verhoging van de transparantie.. en werd opgelegd.

Den Bakker

22 mei 2013

Ik snap dat het steeds anders moet maar juist dat is het probleem. Alle veranderingen leiden kennelijk niet naar het beloofde land en dat bestaat ook niet. Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de huidige veranderingen. Wie spint garen bij een nieuwe verandering? Advies- en projectbureaus? Kortom, naast een onderzoek naar fraude (en de verdwenen moraal in de zorg) ook een onderzoek naar de ongecontroleerde dynamiek van een systeem dat wijziging op wijziging stapelt maar nooit beloftes inlost.

Jan Dikken

23 mei 2013

Ik gooi een knuppel in het hoenderhok. Mijn overtuiging is dat elk systeem dat gebaseerd is op afrekening per verrichting of activiteit (dus DBC/DOT) tot meer omzet leidt.

Politiek is de stelling dat we niet meer willen uitgeven dan een bepaald budget.

Mijn stelling is dat DBC/DOT systematiek strijdig is met budgetlimiet.Die twee werelden krijg je niet bij elkaar. Dus we moeten gaan nadenken over de fundamenten: wat willen we en wat mag het kosten? Dat lijkt mij de discussie op macroniveau.

Dan de discussie op microniveau. De oplossing betaling door patiënt aan de zorgverlener zal heel eenvoudig moeten zijn zodat controle/klagen/betalen kan werken. Of moeten we terug naar een vorm van budgettering per instelling/regio? Ook deze discussie moet gevoerd worden. Deze discussie zal de huidige taakverdelingen en daarmee belangen raken.

Oproep aan Roger van Boxtel: ik sta open voor meedenken: pakken we de handschoen op?

Menzis

27 mei 2013

@Jan
Misschien wilt u een korte introductie plus contactgegevens via de mail (webcare@menzis.nl) met ons delen? Dan zorgen wij dat de informatie bij Roger terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Antina van der Veen
Webcarecoördinator Menzis

Top