ACTUEEL

Tienduizenden pgb-houders in de knel

Ruim 40 duizend budgethouders verliezen per 1 januari 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb). Zestig tot 85 procent hiervan krijgt geen vervangende zorg. Dit constateert de belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo op basis van een eigen meldactie.

Het verlies van het pgb voor 42 duizend budgethouders is een gevolg van de zogeheten 10-uurs maatregel. Op grond hiervan heeft het kabinet vastgelegd dat mensen die minder dan 10 uur per week begeleiding nodig hebben niet langer in aanmerking komen voor een pgb, maar alleen voor zorg in natura. Voor zorg zullen ze moeten aankloppen bij een instelling.

Geen passende zorg

Van de deelnemers aan de meldactie zegt 85 procent geen passend alternatief te kunnen vinden bij instellingen. 56 Procent zegt door reguliere zorginstellingen geïnformeerd te worden afgewezen. Het gaat vaak om mensen met psychiatrische beperkingen zoals autistisch spectrum stoornissen, niet-aangeboren-hersenletsel en lichtelijk verstandelijk beperkingen. Per Saldo noemt de maatregel daarom "een regelrechte ramp".

Solide pgb

Brancheverenging ActiZ erkent dat een eventuele toestroom van pgb-houders voor problemen zorgt. Directeur Aad Koster toont zich dan ook ongelukkig met het pgb-beleid van het kabinet. “Het kabinet draagt in de onlangs verschenen hoofdlijnenbrief voor de langdurige zorg eigen regie hoog in het vaandel”, aldus Koster. “Hierbij past het niet om mensen die hun zorg al via een pgb ontvangen in 2014 zeggenschap en keuzevrijheid te ontnemen. Het is beter om toe te werken naar een solide pgb en voortvarend te experimenteren met vormen van persoonsvolgende financiering en meer mogelijkheden tot flexibele zorg- en dienstverlening.”

Duurder

Per Saldo wijst er daarnaast op dat de pgb-maatregel niet de door het kabinet beoogde besparing zal opleveren. “Mochten mensen al zorg vinden bij een instelling, dan is dat een stuk duurder dan dat de zorg met een pgb wordt georganiseerd; zorg ingekocht met pgb kost gemiddeld 65 procent van het natura-tarief”, aldus per Saldo. “Kortom, duurdere zorg, die vaak niet werkt en vaak niet op het juiste moment wordt gegeven.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top