ACTUEEL

Schippers heeft Kamer ‘niets onthouden’

Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat ze de Tweede Kamer “niets heeft onthouden'' door een analyse over zorgfraude niet naar de Kamerleden te sturen.

Volgens Schippers is de analyse de conceptfase nooit ontstegen en derhalve nooit officieel vastgesteld. Dit verklaart volgens Schippers ook het feit dat er verschillende versies in omloop zijn. In haar uitleg stelt Schippers dat concepten nooit naar de Tweede Kamer worden gestuurd. “Het is geen onderzoek waar harde feiten in staan, maar een analyse waarover de betrokken partijen het niet eens werden'', aldus Schippers. “Als ik zonder akkoord van de betrokken veldpartijen een dergelijk stuk naar de Tweede Kamer stuur, dan kunnen we het poldermodel opdoeken en wil  geen enkele veldpartij in de toekomst nog met mij meedenken.”

Praktijk

Aan het Project Intensivering Controle en Toezicht (PINCeT) is meegewerkt door onder anderen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten. Doordat ze het uiteindelijk niet eens konden worden over uiteindelijke definiëring en omvang van de fraude, is de rapportage op de plank blijven leggen. “Ik had graag een gedeelde analyse gehad, maar belang van het project ligt vooral in verbetering van de praktijk”, aldus Schippers.  

Publicatie

De conceptrapportage over de rechtmatige besteding van premiegelden heeft de afgelopen dagen veel stof doen opwaaien. Pas na publicatie door RTL Nieuws stuurde Schippers het conceptrapport ook aan de Tweede Kamer. Volgens RTL ontbreken in deze versie enkele opvallende passages, ondermeer over “de neiging om kosten af te wentelen op de belastingbetaler, premiebetaler of de omvang van het verzekerd pakket" en de breed gedeelde kijk op “controle als kostenpost”. SP-Kamerlid Renske Leijten vraagt zich naar aanleiding van de gang van zaken af of ze erop kan vertrouwen dat ze de toekomstige onderzoeken naar onterechte declaraties wel te zien krijgt. (Skipr/ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top