ACTUEEL

Minister belooft groot onderzoek ‘zorgfraude’

Minister belooft groot onderzoek ‘zorgfraude’

Minister Schippers van VWS heeft donderdagmiddag in het Kamerdebat over fraude met zorggelden toegezegd dat er een grootschalig onderzoek komt. Begin 2014 moet er zicht zijn op de totale omvang van oneigenlijk premiegebruik en fraude in de zorg.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en reikt verder dan ziekenhuiszorg; ook de langdurige zorg en ggz worden onder de loep genomen. Daarnaast zal de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd worden over de voortgang van het onderzoek. Daarmee wil Schippers op eventuele toekomstige kritiek als zou ze informatie over de omvang van de fraude achter houden voor zijn.

Opsporing

Het kabinet heeft ook toegezegd dat de opsporingsdiensten scherper zullen reageren op signalen mogelijke fraude in de zorg. Volgens staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) op zich voldoende mensen om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken. Waar nodig zal de FIOD er een tandje bij zetten, beloofde Weekers. Volgens minister Ivo Opstelten (Justitie) is er het afgelopen jaar al meer tijd uitgetrokken voor "witte jassencriminaliteit’’. Op verzoek van het CDA zoekt hij uit hoeveel zaken er zijn geweest sinds 2011.

Motie van wantrouwen

De toezeggingen van het kabinet waren voor oppositiepartij PVV onvoldoende om het vertrouwen in minister Schippers te behouden. Volgens PVV-Kamerlid Klever is Schippers de afgelopen jaren "geen stap verder gekomen in de aanpak van de zorgfraude". Volgens de PVV'er is dat onvoorstelbaar: "Ze heeft de omvang van de fraude volkomen onderschat." Een motie van wantrouwen van de PVV kreeg alleen steun van de SP.

  

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Dirkse

24 mei 2013

De regering is er voor de bevolking. Je hebt een systeem dat helemaal fout is en een zeer goede politica. (Een goede politica is iemand die met een enorme overtuigingskracht recht praat wat krom is). Zij weet alle vragen en antwoorden op overtuigende wijze van zich af te wenden, waardoor het foute systeem blijft bestaan. Zit zij er dan nog voor de bevolking? Is de patient hiermee gebaat?

Lustgraaf van de René

24 mei 2013

Er worden zomaar kwitanties getekend voor verleende zorg door familie en kennisen.
Voorstel. Een standaard formulier ontwerpen en die door de zorgvrager maandelijks laten tekenen en inleveren bij de gemeente.De gemeente stuurt maandelijks de formulieren op naar de belasting dienst.
Het formulier dient ontekend te worden door zorgvrager en zorgverlener. Boven de hantekening staat: Naar waarheid ingevuld. De belastingdienst controleerd de gegevens en zorgt voor betaling. Niet vooruit betalen. Laat de client er wat voor doen.
Als bestuurder van de arme kant van....... werd zaterdags door vrijwillgers voedselpakketten rond gebracht. Mijn voorstel was laten de mensen die het nodig hebben het pakket komen ophalen. Bij het rondbrengen waren het 120 pakketten en bij het afhalen nog maar 20. Er moest moeite gedaan worden. Zo zal het ook zijn bij de zorgvrager/aanbieder.

Joris

24 mei 2013

Wanneer steken de politiek en zorgverzekeraars de hand in eigen boezem. De fraude moet keihard aan worden gepkat, echter er is ook een groot deel fouten (geeft men zelf toe). Het systeem in niet transparant, niet duidelijk, en het verandert om de haverklap. Zorgverleners moeten precies zorg verlenen en daarvoor moeten ze een factuur kunnen sturen. Nu moeten ze door een heel labyrinth van regels om hun geld te krijgen.

Maak eerst een goed systeem en start daarin opnieuw!

DOn'T

24 mei 2013

Gewoon doorgaan met DOT. DOT op weg naar Transparantie. En dan DOOTT op weg naar... enzovoorts.

Nooit begrepen waarom het DBC-systeem, waarbij de controle wel in eigen handen was, is weggegooid. Het had zijn manco's maar die konden worden gerepareerd. Nu is alle inzicht weg en vervangen door een black box. Het badwater is weg, het kind ook.

Peltenburg

24 mei 2013

En wat wordt de oplossing: nog veel meer geldverslindende burocratie......wat weer tot meer fraude gaat leiden....let maar op. Het moeilijke is dat medewerkers van zorgorganisaties die de indicaties stellen een andere belang hebben zoals: het ziekenhuisbed moet zo snel mogelijk leeg voor een volgende patient of het verpleeghuis bed moet zo kort mogelijk leeg staan anders geen inkomsten voor de instelling. Vroeger werden alle AWBZ indicaties afgegeven door onafhankelijke ambtenaren van regionale indicatie organen. Maar daar moest op bezuinigt worden........

Anoniem

26 mei 2013

Het is onwaarschijnlijk hoe gemakkelijk het handjevol zich journalisten noemende mensen die voor de relevante media over zorg schrijven telkens weer in de doorzichtige mediastrategie van de zorgverzekeraars trappen. En hun lezers niet bepaald objectief informeren. De zorgverzekeraars doen er alles aan om hun waarde te onderstrepen. Met de kwaliteit wil dat niet echt lukken, dus gooien ze het (ook) over een andere boeg: we hebben hen écht nodig om de zo wijd verbreide fraude te bestrijden. Dat zij die zogenaamde fraude - als private, commerciële partijen - tot hét topic van het moment maken is logisch. De lobby van Rouvoet - die zich fantastisch laat meeslepen door de geslepen verzekeraars binnen zijn club - is er op gericht om dat te doen, want zo kan het bestaansrecht van de verzekeraars worden onderbouwd. Dat het verhaal niet klopt, polariserend is en ondermijnend voor het vertrouwen van patiënten in hun artsen (die 99,9% die niet frauderen, maar hooguit fouten maken, gelijk de fouten die verzekeraars dagelijks bij bosjes maken, tot een miljard toe, zie berichtgeving NZa), doet er blijkbaar niet toe. Verzekeraars blijven verzekeraars, ze zullen - net als bij woekerpolissen - de zaken altijd anders blijven voorstellen. Jammer dat een man als Rouvoet zich laat kopen door deze dubieuze groep, en zich mee laat slepen in een polariserend spel dat uiteindelijk alleen maar slecht is voor de zorg. Wel goed voor de winsten van de zorgverzekeraars.

laurens wouters

26 mei 2013

Geschokt moet ik vernemen dat anno 2013 pas actie wordt ondernomen mbt fraudeleuze praktijken en onnodige verspillingen van tijd en geld en mbt het schortte aan kwaliteit kwantiteit kwalitiet respect etc.
Meer dan een tiental jaren hebben we de signalen afgegeven over de beleiden die er werden toegepast, waar onnodige verspillingen van tijd en geld en fraudeleuze toepassingen plaatsvinden, waarbij onnodig veel schade angst en pijn en verdriet aan ten grondslag ligt.
We hebben de Verantwoordelijke ministeries voormalige en huidige staatssecretaris en ministers en tweede en kamerleden op de hoogte gebracht, alsmede ook de Presidenten landelijke en gerechtelijke en procureurs Generalen die verbonden zijn met bestuursrecht strafrecht familierecht. Alsmede ook de verzekeringsmaatschappijen zoals CZ hebben we op de hoogte gesteld, maar onze signalen werden we niet serieus genomen. Onzerzijds zijn we het slachtoffer geworden van onnodig lijden en strijden tot de dood, geestelijke lichamelijke mishandeling, En onschuldig van de vrijheid ontnomen, doordat we de signalen allemaal hebben afgegeven. Ook hebben we voor de commissie bij VWS de signalen afgegeven, waarbij de zaak niet ontvankelijke is verklaard. Ook bij de Raad van Staten mbt een voorgelegde zaak, werd de zaak niet ontvankelijk verklaard. Ook hebben vele malen de signalen afgegeven in rechtswegen. Ja nooit zijn we geloofwaardig geacht. Ja daardoor hebben zijn we ook rechtsongelijk behandeld, en onzerzijds steeds zaken voor de rechter moesten brengen, wijlen al ik zelf zijn ten onrechte daardoor ontslagen en zijn altijd onzerzijds hulp en bijstand op basis van zorg gezondheid jeugd en het recht onthouden. Uit de site dbwa.info kan men vernemen van de getuigenverklaringen daaruit kan men vernemen of men al een vijftiental jaren kennisdragers zijn. Dus daarom vind ik het schokkend dat anno 2013 vernomen moet worden dat men nu pas actie onderneemt terwijl men al meer dan vijftien jaren kennisdrager is de hoofdverantwoordelijken.
Ook de inspectie en de Nationale ombudsman is op de hoogte. Ja en zo kan men zien hoe en waardoor en door wie alles wordt toegelaten en kan vernemen dat men al een tiental jaren kennisdrager is. ik heb altijd gezegd alles kunnen we met wettelijke overtuigende bewijzen onderbouwen en met correspondentie waaruit vernomen kan worden wie kennisdrager zijn.

Top