ACTUEEL

Voor eerst in jaren meevaller op zorguitgaven

Voor het eerst in jaren geeft de overheid minder uit aan zorg dan begroot. Vorig jaar was er nog een tegenvaller van 1,1 miljard euro, dit jaar blijft er 100 miljoen euro over, zo blijkt uit de voorjaarsnota die het kabinet vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De onderschrijding van het budget is vooral te danken aan het succesvolle preferentiebeleid, waarbij verzekeraars alleen goedkope medicijnen van geselecteerde fabrikanten vergoeden. Dat scheelt dit jaar 400 miljoen euro. Tegelijk zijn er door macro-economische ontwikkelingen tegenvallers van 300 miljoen op de zorgbegroting, maar per saldo blijft er dan toch 100 miljoen euro over.

Beheersen zorguitgaven

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft zich bij haar aantreden ten doel gesteld om de zorguitgaven te beheersen. Die stijgen al jaren, maar moeten in elk geval minder hard stijgen. Schippers sloot daartoe akkoorden met onder meer de ziekenhuizen, de huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de medisch specialisten.

Volgens Schippers wordt nu aangetoond dat de maatregelen en afspraken werken. De verzekeraars kopen in tegen scherpere prijzen en de onverklaarbare verschillen tussen prijzen van ziekenhuizen zijn aangepakt. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

G K MItrasing

24 mei 2013

In de wetenschap is dit bedrag niet zo groot dat dit op de vele miljarden significant is....

ANH Jansen

25 mei 2013

De begroting van VWS wordt opgesteld in nauwe samenspraak met de zorgverzekeraars. Basispakket en totale kosten van de zorg volgens de Zvw wordt doorgenomen en de nominale premie, de rekenpremie, wordt door VWS bekendgemaakt. Met die rekenpremie moeten de verzekeraars uitkomen.

Verzekeraars hebben baat bij zo hoog mogelijke raming. Het verschil tussen raming en werkelijke schadelast is hun winst; vorig jaar netto 1.4 miljard.

Nu maakt de Minister bekend dat de begroting al 400 mljoen euro lager uitpakt; gaat de minister nu die 400 miljoen euro terughalen bij de verzekeraars en teruggeven aan de verplicht verzekerden?

Merkwaardige gang van zaken.

Die 400 miljoen komen ook nog eens door tekort schietende contractering door verzekeraars; zij blijven weigeren de afgesproken prestatie bekostiging te contracteren. Laagste prijs van het doosje wordt gezien als voldoende zorg. En scheiding van distributie en zorg wordt door verzekeraars gezien als zorg om de laagste kosten: als je als zorgverlener ervoor zorgt dat verplicht verzekerden zorg wordt onthouden opdat de materiaalkosten zo laag mogelijk blijven krijgt de zorgverlener een bonus. Uiterst merkwaardig en strijdig met ieder zorgprincipe en de EED.

Maak transparante polissen waarin de verzekerden kunnen zien wat zij vergoed krijgen, welk type test strip, welk merk inco verband; de verzekeraaars kopen nu al geneesmiddelen in, laat hen dan ook die delen maar benoemen en opleggen aan de verzekerden!

De verzekeraar die verzekerden de keuze laat is de winnaar. Zoveel meer zal dat niet kosten als deze verzekeraar ook werkelijk zorg inkoopt. Goede en intensieve begeleiding doet wonderen voor de kosten ontwikkeling. Kost gaat daar voor de baat uit.

De achterbakse wijze van ziektekostenpolissen die de hemel prijzen en zorgverlenerscontracten die de hel moeten waarmaken is typisch Nederlands.

NPCF en ACM zouden daar serieus werk van moeten maken. Van de Volksvertegenwoordiging moeten we het niet hebben. Iedere kennis van zaken ontbreekt daar.

Anoniem

28 juni 2013

wat me nu opvalt is dat de reacties op dit bericht zo negatief zijn. Wat mij betreft fantasctisch dat we een meevaller hebben in de zorguitgaven. Dit is decennia niet aan de orde geweest. Opletten dat we de kwaliteit blijven borgen, want die staat wel onder druk. Maar ga zo door zou ik zeggen.

Top