ACTUEEL

‘Extra middelen geriatrische revalidatiezorg onbenut’

Zorgverzekeraars hebben bij de inkoop voor 2013 de tarieven onder druk gezet, door de intensiveringsmiddelen die door de politiek beschikbaar zijn gesteld voor geriatrische revalidatiezorg(GRZ) niet te gebruiken bij hun inkoop. Dat stelt ActiZ.

Het gaat volgens ActiZ om 4,8 procent van het totale budget voor GRZ: een bedrag van 28 miljoen euro dat niet wordt ingezet voor ouderen die revalidatie nodig hebben. Tegelijkertijd signaleert ActiZ dat een groep ouderen die revalidatiezorg nodig heeft, problemen ondervindt. “De intensiveringsmiddelen die nu nog niet worden gebruikt, moeten worden ingezet om deze groepen toch de revalidatiezorg te geven binnen het budget dat voor revalidatiezorg beschikbaar is”, stelt ActiZ daarom voor.

Overheveling naar Zvw

Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. Hoewel ActiZ, zorgorganisaties, VWS en ketenpartners dit proces al vier jaar hebben voorbereid, zijn nog niet alle loose eindjes geregeld, stelt ActiZ-directeur Aad Koster in zijn blog op Skipr. Zo dreigen er straks honderden mensen buiten de boot te vallen. “Dat zijn onder andere ouderen die thuis woonden en na ziekenhuisopname niet meer naar huis kunnen terugkeren maar die wel revalidatie nodig hebben. Zij kunnen niet in het AWBZ-systeem (Zorgzwaartepakket 9b) worden opgenomen. Bijvoorbeeld de cliënt die thuis een zeer zware CVA krijgt en daarna niet meer thuis kan wonen door de gevolgen van de CVA. Zolang hij nog niet aan revalidatie toe is, kan hij niet in het verpleeghuis terecht”, aldus Koster.

Voorwaarden

Daarnaast is opname in het ziekenhuis een voorwaarde geworden voor de toegang tot GRZ. Dit leidt tot een toename ziekenhuisopnames voor cliënten die eerder vanuit de Spoed Eisende Hulp (SEH) direct werden doorverwezen naar het verpleeghuis. Hierdoor stijgen de uitgaven in de keten. Zorgorganisaties signaleren bovendien een toename van het aantal cliënten dat kortdurend in de AWBZ wordt opgenomen. Tot 2012 werden deze wel toegelaten tot revalidatiezorg en nu niet meer.

Dialoog

Behalve dat zorgverzekeraars de intensiveringsmiddelen die nu nog niet worden gebruikt moeten inzetten voor, is er volgens ActiZ ook meer dialoog nodig tussen verzekeraars en zorgaanbieders om geriatrische revalidatiezorg  optimaal aan te kunnen bieden. “Bij de inkoop blijkt dat het zorgkantoor veelal nog in de lead is. Zorgorganisaties ervaren bij de contractering nauwelijks verbeteringen ten opzichte van vorig jaar en er zijn weinig prikkels voor innovatie”, laat ActiZ weten in een persverklaring.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 mei 2013

Waar hebben de Zorgverzekeraars die intensiveringsmiddelen (overgeheveld uit de AWBZ!) gelaten? Intensivering van de winsten van de verzekeraars? Dat was vast niet de bedoeling van Fleur Agema;-)

Top