ACTUEEL

'Meer ICT in zorg bespaart kosten'

Als er beter gebruik wordt gemaakt van ICT in de zorg, kan dat een besparing van 400 miljoen euro per jaar opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van economisch onderzoeksbureau NYFER. Tegelijk zitten er ook haken en ogen aan de toepassing van ICT in de gehele zorg, beweren de onderzoekers.

Uit het rapport, dat is opgesteld in opdracht van zorgverzekeraar ONVZ, blijkt dat het gebruik van eHealth, oftewel het gebruik van bijvoorbeeld apps en online hulpprogramma’s, de kosten van de zorg veel minder snel zullen stijgen. Zorgverleners kunnen makkelijker informatie uitwisselen en patiënten kunnen vaker zelf taken uitvoeren zoals medicijnbewaking, in plaats van dat een arts dat moet doen.

Invoering

Volgens NYFER wil het echter niet zo vlotten met de invoering van de ICT-toepassingen. Er zijn twijfels over de beveiliging van de gegevens en artsen vrezen dat er online behandelingen worden aangeboden die niet aan de eisen voldoen. Bovendien kan de invoering van e-health veel geld kosten en vragen om een aanpassing van de manier van werken. Verder wijzen de onderzoekers erop dat de regie ontbreekt bij de invoering van apps en programma’s.

Mogelijkheden e-health

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en patiëntenkoepel NPCF zijn echter vooral positief over de mogelijkheden van e-health. “Zolang het gaat om substitutie van andere zorg. Het moet niet erbij komen, maar een echte vervanging zijn”, aldus een woordvoerster van ZN. NPCF-directeur Wilna Wind vult aan: “Het moet niet de arts volledig vervangen, maar het hoort erbij.” Volgens haar vraagt het gebruik van ICT-toepassingen om een cultuurverandering in de zorg, die ook voor patiënten veel voordelen kan bieden.

Voordelen en risico's

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zien ook ziekenhuizen duidelijk de voordelen, maar ook de risico’s van e-health. “In het rapport wordt duidelijk gesteld dat de groei van de uitgaven vermindert als alle zaken goed verlopen. Maar juist omdat de introductie van e-health risicovol is qua kans van slagen en qua investering, zetten we nu kleine en voorzichtige stappen.” (ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

28 mei 2013

Ik zou graag het rapport willen lezen.
Een positief rapport zou de tot nu toe vooral negatieve Evidence iets kunnen nuanceren:

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001363#close
"These findings indicate that some mHealth interventions designed to improve health-care service delivery processes are modestly effective, but they also highlight the need for more trials of these interventions "

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/116545/kostenbesparing-ehealth-onbewezen.htm
"Er bestaat nauwelijks bewijs dat e-health kosten bespaart voor overheden. Dat schrijven onderzoekers in Journal of Health Communication."

http://www.mednet.nl/nieuws/id6633-onderzoek-e-health-interventies-zijn-zelden-goed-onderbouwd.html
"E-health-toepassingen moeten voorzichtig worden ingevoerd omdat de te verwachten effecten ervan nog kunnen tegenvallen."

http://www.ntvg.nl/publicatie/nog-weinig-bewijs-voor-effectiviteit-mobiele-e-healthinterventies/volledig
"Er zijn aanwijzingen dat e-healthinterventies met sms-berichten soms kunnen bijdragen aan zelfmanagement van chronische ziekten als astma, diabetes en hypertensie. Het bewijs is echter zwak en er zijn veel onbeantwoorde vragen over langetermijneffecten, acceptatie, kosten en risico’s. Op harde klinische eindpunten zoals HbA1c of bloeddruk werden geen duidelijke effecten gemeten. "

Ik zou het toejuichen als de positieve effecten van E-Health niet alleen met veel decibellen, maar ook met wetenschappelijk verantwoord onderzoek onderbouwd zouden worden.

Mitrasing

28 mei 2013

Grappige frame, kop dekt de lading niet vh rapport en die kom niet eens aan met die studies die dit aantonen.

van Zanten

29 mei 2013

Het rapport gaat helemaal niet over meer ICT in de zorg maar over beter gebruik maken van ICT in de zorg. Dat is fundamenteel wat anders.

Ook wel weer typisch dat eHealth als voorbeeld van beter gebruik maken van ICT wordt aangehaald. eHeath is niets anders dan één van de toepassingen die valt of staat bij het beschikbaar hebben van de juiste data en zo ook de processen verbeteren. Het kenmerk van eHealth is verder dat de burger/patient beter betrokken wordt en er daardoor efficienter gewerkt kan worden en er vooral veel minder fouten worden gemaakt. Het maturity level van het gebruik van ICT in de zorg is vergeleken met andere sectoren nog bedroevend laag, al kloppen velen zich op de borst. Maar ja, in het land der halfblinden....

Het beschikbaar hebben van alle aanwezige data en die ook met elkaar willen delen is waar het nu aan schort en waar we vele honderden miljoenen (tot miljarden) in kunnen besparen. Het probleem met veel eHealth 'oplossingen' is dat het halfslachtig werkt doordat medici krampachtig aan hun eigen positie willen vasthouden (als de patient het zelf doet verdien ik niks) en informatie niet gedeeld wordt (de patient niet al te wijs maken). Niet zo vreemd want in een instelling (of tussen instellingen onderling) kunnen de medici vaak (multidisciplinair) al niet eens elkaars gegevens gebruiken.

Kenmerkend in de reacties is dat de bekende stokpaardjes om iets NIET te veranderen in de zorg weer direct van stal worden gehaald: beveiliging en een verandering in de manier van werken. De sector (met NVZ als bedroevend voorbeeld met de reactie 'kleine stapjes') wil gewoon niet en werkt tegen, als NYFER nu het lef had om dit gewoon eens op te schrijven naast de op zich juiste constateringen in het stuk.

Anoniem

29 mei 2013

ICT-projecten hebben nog nooit tot betere en goedkopere zorg geleid, maar vooral tot verspilling. Er is natuurlijk wel lekker aan verdiend door bepaalde lieden. Die likken nu hun vingers af bij 'e-health' en gaan met hun attachékoffertje op bezoek bij de Tweede Kamerfracties.

Anoniem

29 mei 2013

De laatste alinea van #3 slaat de spijker op zijn kop. Maar wie heeft er nog lef vandaag? Loonslaven zijn nog minder bezig met ambities en nog meer met risico reductie, innovators staan daar lijnrecht tegen over. Waar kunnen ze elkaar ontmoeten?

Top