ACTUEEL

Uitgaven farmacie dalen met 600 miljoen euro

Uitgaven farmacie dalen met 600 miljoen euro

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen zijn in 2012 met 579 miljoen euro gedaald. Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De daling wordt ondermeer veroorzaakt door de overheveling van een aantal reumamiddelen naar het ziekenhuisbudget en door lagere geneesmiddelenprijzen en apotheektarieven.

In totaal verstrekten de Nederlandse apotheken in 2012 voor ruim 4,4 miljard euro aan geneesmiddelen die behoren tot het basispakket. Dit 579 miljoen euro, oftewel 11,6 procent, minder  dan in 2011. De scherpe daling betekent volgens SFK een trendbreuk. Tussen 2008 en 2011 namen de uitgaven nog jaarlijks met gemiddeld 1,8 procent toe. In de jaren daarvoor zelfs met 6 procent tot 8 procent.

Overheveling

De daling komt voor meer dan de helft door de overheveling van de TNF-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget. De financiering van deze en verwante geneesmiddelen behoren vanaf 2012 tot het ziekenhuisbudget. De overgehevelde middelen waren in 2011 nog goed voor een omzet van 373 miljoen euro. “Of de totale gezondheidszorg daarmee goedkoper is geworden, is nog maar de vraag”, stelt de SFK. “Hoewel dat de belangrijkste doelstelling van de overheveling was, hebben de ziekenhuizen gemeld dat ze de door VWS ingeboekte inkoopkortingen niet hebben kunnen realiseren.”

Patentverloop

Ook het verlopen van patenten heeft bijgedragen aan de verlaging van de geneesmiddeluitgaven. Alleen door het patentverloop van de cholesterolverlager daalden de uitgaven voor dit middel van 136 miljoen euro naar 64 miljoen euro.

Vrije prijzen

Volgens SFK raken de apotheken door een opeenstapeling van maatregelen steeds verder in de knel. Naast een dalende omzet hadden de apotheken vorig jaar ook te maken met een daling van de apotheekvergoeding met 56 miljoen euro. Daarnaast wist een aantal verzekeraars volgens SFK prijsverhogingen door fabrikanten af te wentelen op de apotheek. SFK wijst er op dat enkele eerdere voor apotheken ongunstige maatregelen van kracht blijven. SFK denkt hierbij ondermeer aan de clawback-regeling, die verzekeraars in staat stelt eventuele inkoopkortingen van de apotheken terug te halen.

Recordwinsten

Volgens de SFK komt de financiële situatie van apotheken en daarmee ook de kwaliteit van de farmaceutische zorg zwaar onder druk te staan. Voor innovatie is in de farmaceutische geen geld, zo concludeert, terwijl de zorgverzekeraars mede dankzij de scherpe inkoop van farmacie recordwinsten hebben geboekt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 mei 2013

Dit bericht past beter bij de KNMP dan bij de SKF. De SKF was tot op heden een relatief neutrale bron van feitelijke informatie en geen partij die kritisch oordeelt over de winst van andere partijen. Iets dat geheel buiten het expertisegebied van de SKF valt.

Op mij maakt de KNMP op dit moment een bijzonder zwakke indruk. Geen overtuigende visie, geen goede strategie, en nu dan ook nog de goede naam van het SKF te grabbel gooien om boe te roepen richting de zorgverzekeraars. Alle signalen lijken wanhoop uit te stralen.

Als de KNMP het dan niet zelf kan huur dan een paar goede strategen in, adviseurs met kennis van de pharmacie-sector, van mededinging, van zorgverzekeraars, het beleid van VWS en het runnen van een brancheorganisatie.

Nu voelt de eens zo machtige KNMP als een aangereden vogeltje dat uit zijn lijden moet worden verlost. Dit is niet om aan te zien.

Top