Tech

ZonMw zoekt e-health mislukkingen

ZonMw zoekt voor de eerste Brilliant Failure Award Health mislukte e-healthprojecten en –onderzoeken. In geval van voldoende aanmeldingen krijgt de Briljant Failure Award mogelijke een aparte e-healthvariant.

De veronderstelling achter de Brilliant Failure Award is dat mislukkingen juist in een professionele omgeving vaak voor vooruitgang zorgen. Om die reden wil ZonMw meer aandacht voor projecten en initiatieven in de zorg die weliswaar fout gelopen zijn, maar tevens kostbare lessen bevatten.

Leermoment

“We doen een speciale oproep voor eHealth projecten en -onderzoeken omdat ik uit tien jaar ervaring met e-health in de gezondheidszorg weet ik dat er op dit terrein volop brilliant failures zijn waar ongelooflijk veel van geleerd kan worden”, licht Chris Flim, adviseur ICT en e-health van ZonMw, de oproep aan e-healthpioniers toe. “Dat leermoment is wezenlijk. Verder moet vooraf wel gedegen nagedacht zijn over doel en aanpak, dus geen project waarvan van te voren al duidelijk kon zijn dat het niet ging lukken.”

Uitreiking

De Brilliant Failure Award wordt op 19 september uitgereikt tijdens Health Care Management Forum. Een selectie van de beste ingezonden mislukkingen zullen gepresenteerd worden en er zal ruimte zijn voor discussie over leermomenten. De Award bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. De jury bestaat uit Henk Smid (ZonMw), Bas Bloem (Radboud University/MijnZorgnet), Rob Dillmann (Zaans Medisch Centrum), Cathy van Beek (Radboud University/NVZD) en Paul Iske (ABN-AMRO/Maastricht University).

3 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

30 mei 2013

Mag ik het megalomane gedrocht, genaamd het LSP, bij deze nomineren?
Een honderden miljoenen Euro's verslindend fenomeen, buitengewoon agressief gemarket, maar met Nihil resultaat.
De NL burger koopt het gewoon niet!
Top down, in plaats van bottom up.
Dat werkt niet. Hoe vaak moet dat nog herhaald worden.
Toch briljant dat dit project zoveel miljoenen Euro's heeft weten los te peuteren.

Havas

31 mei 2013

Ik heb er wel een in de aanbieding (eMental-health onderzoek bij adolescenten). Goed initiatief! Wanneer is de deadline voor aanlevering?

Anoniem

3 juni 2013

Inzendingen kunnen nog tot 15 juni naar: redactie@briljantemislukkingen.nl.

Top