ACTUEEL

ZKN keurmerk vernieuwt College van Deskundigen

Geert van Hoof en Bea Uhlenhop treden toe tot het College van Deskundigen van het ZKN keurmerk, het keurmerk voor zelfstandige klinieken. Beiden vertegenwoordigen zorgverzekeraar, en hebben volgens de organisatie ruime ervaring met de hoge kwaliteitseisen die het ZKN keurmerk aan zelfstandige klinieken stelt.

Van Hoof en Uhlenhop hebben als taak het ZKN keurmerk met het College van Deskundigen nog meer inhoud te geven. Het College van Deskundigen bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN keurmerk te behalen. Zij past zo nodig de eisen aan, bepaalt met welke regelmaat controles worden uitgevoerd en waar controleurs aan moeten voldoen. Daarnaast adviseren zij over het gebruik en de betekenis van het ZKN keurmerk.

Onlangs scherpte het ZKN keurmerk de eisen aan. De nieuwe eisen komen tegemoet aan de roep van patiënten om steeds hogere transparantie en veiligheid. In de nieuwe eisen is een veiligheidssysteem opgenomen, zodat klinieken voortaan nog veiliger zijn en risico´s beheersen. Bovendien is de toetsing op medisch specialisten, medicijnen en leveranciers aangescherpt en wordt er nu ook scherp gekeken naar de uitkomsten van de controles van brandweer en inspectie.

Geert van Hoof

Geert van Hoof, arts Maatschappij en Gezondheid, werkt sinds 2007 als medisch adviseur bij zorgverzekeraar CZ. Zijn werkzaamheden bij CZ bestaan vooral uit advisering over zorginkoop, machtigingen en controles in het kader van de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, ZBC's).

Bea Uhlenhop

Bea Uhlenhop, eveneens arts Maatschapppij en Gezondheid, werkt als senior medisch adviseur zorginkoop MSZ (medisch specialistische zorg) bij de Divisie Zorg & Gezondheid van Achmea. Daarnaast is zij lid van het Kenniscentrum MSZ van ZN (Zorgverzekeraars Nederland) dat ZN vanuit zorginhoudelijke expertise adviseert. Uhlenhop heeft zo’n twintig jaar ervaring in de wereld van zorgverzekeraars op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid, veiligheid en innovatie. Zo heeft zij mede vorm gegeven aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden op het gebied van patiëntveiligheid die Achmea sinds 2013 bij de contractering van medisch specialistische zorg hanteert. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top