ACTUEEL

Gemeenten eisen aanpassing zorgakkoord

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) eist van het kabinet dat het sociaal akkoord en zorgakkoord worden gewijzigd. Dat heeft de VNG dinsdag tijdens jet jaarcongres kenbaar gemaakt. In de kern willen de gemeenten voldoende ruimte om het beleid naar eigen inzicht uit te voeren.

De gemeenten willen dat het sociaal akkoord en het zorgakkoord op 13 punten wordt aangepast. Voor wat betreft het zorgakkoord wil de VNG dat het kabinet afziet van de korting van 89 miljoen euro op het gemeentefonds ten behoeve van de huishoudelijke hulp. Ook verlangt de VNG wettelijke instrumenten en beleidsvrijheid die garanderen dat de maatschappelijke ondersteuning terecht komt bij mensen die het niet zelf kunnen regelen of kunnen betalen. Ook keert de VNG zich tegen schotten in de budgetten van ondermeer de huishoudelijke hulp en jeugd ggz. Daarnaast eist de VNG proportionele inspectietaken.

Sociaal akkoord

Het sociaal akkoord moet wat de gemeenten betreft op negen punten gewijzigd worden. Zo wil de VNG ondermeer één regeling voor de onderkant arbeidsmarkt in plaats van aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten. Ook willen de gemeenten geen landelijke indicatiestelling.

Optimistisch

Ondanks de zwaarwegende bezwaren van de gemeenten is staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet bang dat gemeenten de uitvoering van het sociaal akkoord zullen blokkeren. “Daar moet uit te komen zijn”, liet ze weten met oog op de dertien condities. Met het sociaal akkoord en zorgakkoord dat het kabinet dit voorjaar sloot met werkgevers- en werknemersorganisaties hoopt het kabinet enkele belangrijke decentralisatiemaatregelen te realiseren, zoals de overheveling van zorgtaken van de AWBZ naar de gemeenten.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

rietveld

6 juni 2013

Wat goed dat gemeenten ook geen schotten willen in de taken die ze moeten uitvoeren voor hun burgers, jong, oud, gehandicapt, beperkt of wat ook! Zonder schotten en met menselijke maat, moet het gemeenten samen met hun burgers, vrijwilligers en professionals gaan lukken, er is geld zat, ook na de bezuiniging. Als je het maar slim organiseert.
Mechtild Rietveld

rietveld

6 juni 2013

Wat goed dat gemeenten ook geen schotten willen in de taken die ze moeten uitvoeren voor hun burgers, jong, oud, gehandicapt, beperkt of wat ook! Zonder schotten en met menselijke maat, moet het gemeenten samen met hun burgers, vrijwilligers en professionals gaan lukken, er is geld zat, ook na de bezuiniging. Als je het maar slim organiseert.
Mechtild Rietveld

Top