ACTUEEL

Apotheek Zorgbureau LGR vraagt faillissement aan

Het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond (AZb) heeft faillissement aangevraagd. Het aantal deelnemende apotheken is de afgelopen jaren teruggelopen van 140 naar 75. Door de gaten die vallen in de regionale dekking kan AZb geen 1-loket-functie meer vervullen. Dat meldt het Pharmaceutisch Weekblad.

Het AZb schrijft de terugloop van deelnemende apotheken toe aan het beleid van overheid en zorgverzekeraars. De producten komen volgens AZb hierdoor steeds meer onder druk te staan of verdwijnen helemaal uit de apotheek. Het Apotheek Zorgbureau verwacht de komende maanden nog meer opzeggingen, meldt het PW.

Het AZb is veertien jaar geleden gestart als een initiatief van 110 apotheken uit het gebied Midden Holland en Rijnland. Het bureau ondersteunt de aangesloten apotheken bij de farmaceutische patiëntenzorg door scholingen en het opzetten van projecten. Daarnaast vervult het zorgbureau een 1-loket-functie: het bureau beantwoordt vragen van artsen, specialisten, (diabetes-) verpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners (aan-) op het gebied van specialistische geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de dienstverlening rondom onder andere diabeteszorg, wondverzorging en specialistische thuiszorg.

Apotheken

Het aantal openbare apotheken is in 2012 voor het eerst gedaald. De omzet en winstmarges van de apotheken staan onder druk, ondanks dat er meer geneesmiddelen worden verstrekt. Dat concludeerde het ING Economisch Bureau in februari.

Beleid

Apotheken zien hun inkomsten afnemen doordat de vergoeding voor de verstrekking van medicijnen (de receptregelvergoeding) van geneesmiddelen daalt en deze op de korte termijn onvoldoende wordt gecompenseerd door volumegroei. De prijzen nemen af door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars wat de marges onder druk zet. Met het preferentiebeleid op geneesmiddelen hebben verzekeraars nu al tussen de 750 en 900 miljoen euro bespaard bleek in februari uit de marktscan Extramurale Farmaceutische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast dalen de tarieven door de nieuwe prestatiebekostiging waarin apotheker en zorgverzekeraar met elkaar onderhandelen over de vergoeding van deze prestaties. Dit leidt volgens de onderzoekers tot een margeverlies voor de gemiddelde apotheek van ruim 27.000 euro

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 juni 2013

Snap de cijfertjes niet helemaal. Als er 800 miljoen uit de extramurale (2000 apotheken) farmacie is geperst, onder inlevering van veel kwaliteit en veiligheid , zou dat 27.000 marge verlies geven. Terwijl het gemiddeld 4 ton omzet verlies is. Wil iemand mij dit uitleggen? Veel dank.

Top