ACTUEEL

Charim maakt ruim 3 miljoen euro verlies

De protestants-christelijke zorgaanbieder Charim in Veenendaal heeft een verlies van ruim 3 miljoen euro geboekt in 2012. Een jaar dat op meerdere fronten niet vlekkeloos verliep voor de instelling. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2012.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde de instelling in het voorjaar van 2012 onder verscherpt toezicht. Uit het jaarverslag blijkt dat Charim uit de reguliere budgetten heeft geput om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Als andere oorzaken van het negatief resultaat noemt Charim in het jaarverslag het ziekteverzuim, de inzet van extra personeel in de thuiszorg door het verscherpt toezicht door de inspectie voor de gezondheidszorg, managementproblemen en de inzet van vakantiekrachten. Bovendien bleek in het derde kwartaal dat er een administratieve fout was gemaakt door de verwachte kapitaalslastenvergoeding als bate te boeken, waardoor de instelling ten onterecht op deze inkomstenbron had gerekend.

Zwarte cijfers

Charim is 2013 met nagatieve cijfers gestart, maar verwacht aan het eind van het jaar weer zwarte cijfers te schijven,blijkt uit het jaarverslag. Charim streeft naar een
resultaatniveau in 2014 van in ieder geval 2 procent van de omzet. Dit is nodig om de daling in het eigen vermogen c.q. de solvabiliteitsratio weer te kunnen
compenseren. Financiële soliditeit en stabiliteit zijn nodig om ontwikkelingen in de AWBZ zorg te kunnen beantwoorden, stelt Charim in het verslag.

Speerpunten

De zorggroep wil in 2013 de personeelskosten normaliseren door ziekteverzuim terug te dringen, meer kostenbewustzijn in de organisatie te brengen en de inzet van
personeel zo effectief en efficiënt mogelijk in overeenstemming te brengen met de omzet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top