ACTUEEL

‘Community care en zaupair maken zorg goedkoper’

‘Community care en zaupair maken zorg goedkoper’

De toepassing van gerichte alternatieven voor verpleging of verzorging, zoals community care en thuiszorg door zogeheten “zorg au pairs”, kan de ouderenzorg 400 tot 800 miljoen euro goedkoper maken. Dat becijfert onderzoeks- en adviesbureau Kiwa Carity op basis van een eigen onderzoek naar de toekomst van de ouderenzorg.

In het rapport ‘Vele tinten, maar geen grijs’ constateert Kiwa Carity dat het aantal zorgbehoevende  ouderen zowel absoluut als relatief groeit. Van de 1,8 miljoen 75-plussers zullen er in 2025 830 duizend gebruik maken van een vorm van ouderenzorg. Meer dan de huidige generatie ouderen zijn deze babyboomers volgens Kiwa Carity ontzuilde, goed geïnformeerde zorgconsumenten, met meer eigen vermogen, een grotere eigen wil en organisatievermogen. Op grond hiervan zullen ouderen elkaar in toenemende mate op basis van groepsidentiteit opzoeken om zo onderling zorg en ondersteuning te organiseren, zo verwacht Kiwa Carity.

Gemeenschap

De  bredere toepassing van dit community care-principe of –zoals Kiwa Carity het noemt- VODO-principe (voor ouderen door ouderen), kan grote financiële impact hebben. Waar de kosten voor iedere oudere met een zorgzwaartepakket van 3 tot en met 5 gemiddeld neerkomen op circa 62 duizend euro per jaar, kan dit door een combinatie van onderlinge dienstverlening en beperkte aanvullende professionele zorgverlening 26 duizend euro goedkoper, zo becijfert Kiwa Carity. Als een kwart van de toekomstige ouderen kiest voor dit concept, dan levert dit een macrobesparing van 850 miljoen euro op.

In huis

Kiwa Carity ziet naast community care ook een volledig op de eigen situatie afgestemde vorm van zorg en verpleging ontstaan in de vorm van “zorg au pairs”. Deze “zaupairs” zijn -deels buitenlandse- professionele verpleegkundigen of verzorgenden, die tegen kost, inwoning en salaris, zorg leveren aan hulpbehoevende ouderen. Kiwa Carity schat de kosten van een zaupair op 36 duizend euro per jaar. Ook dit is aanzienlijke minder dan de 62 duizend euro die cliënten met een ZZP 3 tot en met 5 nu gemiddeld kosten. Kiwa Carity verwacht dat er in 2025 130 duizend ouderen met een dergelijke zorgvraag zullen zijn.

Besparing

Als een kwart van deze ouderen voor een zaupair kiest levert dit een totale besparing van ruim 860 miljoen euro op. Als er naast zaupairzorg ook nog thuiszorg nodig is komt de besparing volgens Kiwa Carity uit op 400 miljoen euro.

Inspelen

Met het onderzoeksrapport wil Kiwa Carity een bijdrage leveren aan het debat over de ouderenzorg. Ook wil Kiwa Carity zorgaanbieders er op wijzen dat de zorgvraag verandert door de sterk gewijzigde sociaaleconomische positie en  voorkeuren van ouderen. Om hier adequaat op in te spelen adviseert Kiwa Carity aanbieders in de VVT-sector om “gerichte arrangementen” te ontwikkelen voor onderscheiden groepen ouderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

de Kousemaeker

6 juni 2013

Aanvullend op dit artikel, het rapport waar in dit artikel naar verwezen wordt: "Vele tinten, maar geen grijs" is voor belangstellenden ook kostenloos te bestellen via de website van Kiwa Carity.

Top