ACTUEEL

NZa presenteert verbetervoorstel contractering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat verzekeraars geheel vrij kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze zorg inkopen. De marktmeester doet daartoe een aantal voorzetten in een consultatiedocument.

De voorstellen van de NZa treffen in belangrijke mate de vrijgevestigd specialisten. Zo pleit de NZa ervoor om het honorariumplafond per ziekenhuis los te laten. Dat plafond zorgt ervoor dat verzekeraars zorg moeten inkopen bij 'niet-efficiënte zorgaanbieders', alleen omdat door het honorariumplafond de productie al bij voorbaat vastligt. Daarnaast stelt de NZa voor om specialisten vanaf 2015 direct aan het ziekenhuis te laten declareren.

Regiomaatschappen 

De NZa wil ook meer bevoegdheden om op te kunnen treden tegen de zogenoemde 'regiomaatschappen'. De Nederlandse Zorgautoriteit merkt op dat dat dergelijke grote maatschappen steeds vaker voorkomen. In opdracht van de NZa onderzocht iBMG de risico's die daarmee verbonden zijn. Zo vreest de NZa dat regiomaatschappen zo groot worden, dat ze zich onafhankelijk van de ziekenhuizen kunnen gedragen. Dat kan in de onderhandeling tussen verzekeraar en ziekenhuis problemen opleveren.

Ontbundelen regiomaatschappen

Om dat tegen te gaan wil de NZa dat regiomaatschappen straks aangemerkt worden als 'zorgaanbieder'. In het uiterste geval wil de NZa de regiomaatschappen kunnen 'ontbundelen'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top