ACTUEEL

RVZ werkt aan governancescan voor zorgsector

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is gestart met de voorbereidingen van een advies over de governance van zorginstellingen. De RVZ wil met name onderzoek doen naar de relatie tussen governance en de kwaliteit van zorg.

In het onderzoek wordt onder andere gekeken of de verwachtingen ten aanzien van het bestuur en toezicht om publieke belangen te borgen reëel zijn. Ook wordt gekeken of het aanscherpen van de governancestructuur de kwaliteit van zorg ten goede komt of dat er   andere maatregelen nodig zijn.

Focus

De focus ligt volgens de RVZ op het intern toezicht, ook extern toezicht komt aan bod. De basis van het advies zal zijn de concrete governancepraktijk in de zorginstellingen. De RVZ kijkt ook naar de ontwikkelingen op brancheniveau en naar de ontwikkelingen op de beleidsterreinen wonen en onderwijs.

Het advies van de RVZ over governance in de zorg verschijnt november 2013.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top