ACTUEEL

Veldpartijen voorzien ‘chaos’ in de ouderenzorg

De kabinetsplannen voor ouderenzorg zijn een recept voor chaos in de vorm van ingewikkelde systemen, bureaucratie, slechtere toegankelijkheid van de zorg voor cliënten, dalende kwaliteit en stijgende kosten. Dat betogen zorgaanbieders Buurtzorg Nederland en Zorgaccent, patiëntenfederatie NPCF, ouderenbond ANBO en beroepsvereniging V&VN in een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer.

“We voorzien een chaos voor de cliënten omdat hun vraag opgeknipt zal gaan worden in verzorging (gefinancierd vanuit de WMO) en verpleging (gefinancierd vanuit Zorgverzekeringswet)”, waarschuwen de ondertekenaars van de brief. “Volgens ons en vele (ervarings)deskundigen zijn verpleging en verzorging onlosmakelijk met elkaar verbonden en leidt het opknippen ervan tot grote nadelen voor zowel cliënten als professionals. Cliënten zullen naast de verschillende loketten voor de toegang tot de zorg geconfronteerd worden met onnodig veel verschillende medewerkers.”

Zelfredzaamheid

De ondertekenaars vinden daarnaast het kabinet veel te makkelijk aankijkt tegen een grotere zelfredzaamheid. “Zelfredzaamheid is niet iets wat je even regelt aan de voordeur of aan de keukentafel in een gesprek met een functionaris”, aldus de ondertekenaars. Daarbij laten de kabinetsplannen geen ruimte voor maatwerk, terwijl dit per saldo goedkoper is.

Beheerskosten

De ondertekenaars denken ook dat de implementatie en beheerskosten van kabinetsbeleid onnodig hoog zijn. “Gemeenten maken op dit moment al enorme kosten om de uitvoering van verzorging en begeleiding vanuit de gemeente op zich te kunnen nemen”, schrijven ze. “Een reële inschatting is dat hiermee zeker 500 miljoen euro gemoeid is. De beheerskosten en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten zullen echter een veelvoud zijn van de kosten die de zorgkantoren op dit moment maken voor de uitvoering van de AWBZ.”

Controlemechanismen

Door de knip tussen verpleging en verzorging wordt de zorgverlening bovendien onnodig ingewikkeld en nemen de overheadkosten en bureaucratie toe. Ook laten de kabinetsplannen geen ruimte voor innovatie. “Door de druk van de bezuinigingen wordt teruggegrepen op een taakgerichte benadering van de zorg met alle gevolgen van dien”, aldus de veldpartijen. “De verantwoordelijkheid voor professionals wordt ingeperkt en controlemechanismes zullen de boventoon gaan voeren. Een en ander zal ook ten koste gaan van het imago van het werken in de zorg.”

Oproep

Met het oog op dit alles vragen de briefschrijvers het kabinet te stoppen met de plannen om een knip aan te brengen tussen verzorging en verpleging en te zorgen voor een innovatief zorgklimaat.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

vanalphen

10 juni 2013

Hoi.

Ons land gaat kapot aan overorganiseren.Grote salarissen en een grote eigenwijsheid.Het is van de pot gerukt om in de taal van deze grootbeurders te praten dat er salarissen betaald worden die buiten alle proportties vallen,waarvoor moet een direkteur van een verzorgingstehuis 2 Ton beuren ,terwijl anderen MOETEN bezuinigen,hier kan ik geen respekt voor opbrengen,in mijn ogen zijn dat de boosdoeners die onze hele economie doen verschrompelen.
Met € 100.000 is hij vet betaald,zoniet dan zoekt hij of zij gewoon ander werk,maar die is niet geschikt voor deze job.
Het zijn niet meer dan HEBBERS DIE HET ONDERSTE UIT DE KAN WILLEN HEBBEN. Eigenlijk zouden deze mensen vervolgd moeten worden.Maar uiteindelijk krijgen ze de deksel op d'r neus.

Kritikus

Familie

10 juni 2013

Zet alle politici die verantwoordelijk zijn op een baggerschip richting Noord Pool en laat ze maar zo wijs dat ze daar mogen blijven. Alles wat onze ouders hebben opgebouwd maken die lieden kapot. Schande

Anoniem

10 juni 2013

Wat bindt mij over pakweg 10 15 jaar nog aan dit gekke Nederland?Als men ook in Nederland tegen die tijd aangewezen bent op familie.Wat ben ik blij dat in een land als Polen met zijn Rooms Katholieke tradities familie cohesie bewaard is gebleven .Dit in tegenstelling tot het geindividualiseerde Nederland.

Anoniem

10 juni 2013

Dat het uiteindelijk met minder moet dat is niet zo moeilijk te snappen. Maar ik hoor eigenlijk helemaal niemand beargumenteren waarom er zulke geldverslindende en ogenschijnlijk onlogische structuurwijzigingen voor nodig zijn om dat te bereiken.
Eerst hadden we lokale CIZ-en (die heetten toen nog RIO's). Toen vonden we dat amateuristisch en moesten ze Robuust worden en regionaliseren. Daarna is er nog een structuurwijziging overheen gegaan en is het opgegaan in een landelijk Instituut. Nu zeggen we dat dat allemaal niet werkt en gaan we terug naar 1992. Alleen noemen wet nu een keukentafel en een sociaal wijkteam. Het CIZ-protocol heet straks een zelfredzaamheidsmatrix of een mantelzorgindex. Een volledige herhaling van zetten vanuit hetzelfde systeemdenken. Zonde van het geld, gaat helemaal niks opleveren. Behalve dan veel blije adviesbureau's.

van de louw

10 juni 2013

kan iemand mij aub uitleggen waarom het manegement topsalarissen krijgen en de mensen op de vloer afgezeken worden met een loon vaak lager dan het wettelijk minimumloon ?. het is gewoon schandelijk. hier moet m.i. een franse revolutie uitbreken de enige manier om het terug te brengen tot normale proporties

Roza

11 juni 2013

Wij hebben onze moeder 16 jaar in huis gehad omdat zij
een hartkwaal had,in 2004 werd er darmkanker geconstateerd en kreeg zij een aantal slokdarm bloedingen
mijn vrouw heeft haar verpleegd tot aan haar overlijden
in 2011,wij hebben 2maanden pgb gehad,het restant
moeten wij terug betalen,door te trage overheid,en die
willen nu verandering in de zorg?
SCHANDE

Top