ACTUEEL

UMC's wilen af van parallelle registratie in zorg

De huidige praktijk van parallelle registratie van zorggegevens is niet houdbaar. Dat zegt Guy Peeters, voorzitter van de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

In het visiedocument ‘Registratie aan de bron’ dat de NFU aan het ministerie van VWS heeft overhandigd, pleit de federatie voor eenduidig registreren om de kwaliteit van zorg meetbaar te verbeteren. De UMC’s nemen het voortouw en gaan gecoördineerd van start met de uitvoering van de visie. Daarnaast gaan zij de dialoog aan met andere partijen om aan te haken.

Registratie aan bron

Een goede eenmalige registratie aan de bron, op de ziekenhuisvloer, bij de patiënt is volgens de NFU de basis voor optimale uitwisseling van generieke informatie voor meervoudig gebruik. Bovendien verlaagt dit de administratieve lastendruk en voorhoogt het het kostenbewustzijn door de mogelijkheid financiële gegevens af te leiden, aldus de NFU.

Potentiële misverstanden

“Nu bepalen de systemen voor een te groot deel de mogelijkheden en beperkingen van registratie en uitwisseling van zorginformatie. Dat zorgt niet alleen voor veel potentiele misverstanden en fouten in de registratie, maar ook voor veel extra werk voor zorgverleners en voor patiënten die hun verhaal op veel plekken moeten doen. Bovendien leverende registraties op deze wijze onvoldoende bijdrage aan zorgindicatoren en dus de mogelijkheid de kwaliteit van zorg te verhogen”, laat de NFU aan Skipr weten. Bovendien kan met de nieuwe vorm van registreren een flinke bijdrage worden geleverd aan het verder ontwikkelen van bijvoorbeeld e-health toepassingen waar het ministerie van VWS op inzet.

Transparantie

Zorgdoorkruisende, eenduidige, patiëntgerichte zorgregistratie volgens internationale standaarden is volgens de NFU cruciaal voor transparantie. Deze informatie moet beschikbaar zijn voor financieel management, kwaliteitsmonitoring en wetenschappelijk onderzoek; begrippen die ook centraal staan in het NFU-advies aan minister Schippers om de zorgkosten beheersbaar te houden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

10 juni 2013

Apart, Dit verhaal las ik 32 jaar geleden ook, toen ik werkzaam was bij een acad.ziekenhuis. Heb vervolgens een systeem gebouwd, dat gegevens vastlegde bij de bron voor meervoudig gebruik en om gegevens uit te wisselen. Is toen als Stichting CBV verder ontwikkeld en gebruikt door alle acad.med.centra en nog een veertigtal alg.ziekenhuizen. Lees hierover mijn blog: www.dirkse.eu
Bovenstaand verhaal/advies is een herhaling van de geschiedenis......

Sneep

11 juni 2013

Het richten op een eenduidigfe out put van welk systeem van registratie is een eerste vereiste. Zo lang in Nederland elke levarancier zijn eigen out put mag bedenken, komen we nergens. Doet mij denken aan de Dycom discussie (radiologie, nucleaire geneeskunde) van jaren her.
Dit rapport biedt een goed uitgangspunt om Ne3derland breed alle ICT leveranciers te dwingen tot een zodanige output dat aklle systemen met elkaar op out put niveau kuennen communiceren zonder eindeloze koppelingsvraagstukken.
Ron Sneep

Bourgonje

11 juni 2013

Op 20 juni is er een leuk congres waar een sessie Medical Intelligence in gaat op deze problematiek. "Architectuur in de zorg, een hele kunst." zie website www.zorginformatiearchitectuur.nl. Komt allen en discussieer mee?

Top