ACTUEEL

IGZ pleit voor strakke richtlijnen e-health

Zorgaanbieders moeten bij het gebruik van domotica en e-health bestaande handreikingen benutten. Bovendien moeten zorgaanbieders de richtlijnen voor het toepassen van domotica en e-health verder ontwikkelen. Deze oproep doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van een woensdag uitgebracht rapport door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De inspectie verwijst bij haar oproep naar risico’s die e-health met zich meebrengt als deze niet op de juiste manier worden ingezet. Het RIVM heeft op verzoek van de inspectie een verkennend onderzoek gedaan naar de risico’s van het gebruik van e-health en domotica in de zorg. Het RIVM schetst onder meer het belang van beveiliging van e-health toepassingen.

Risico’s

Het RIVM-rapport kan het zorgveld ondersteunen bij het maken van een risicoanalyse en het implementeren van beheersmaatregelen voor domotica in het zorgproces. Visie en beleid. Zo wijst het instituut op het belang van een betrouwbaar systeem waarmee de risico’s geïdentificeerd, gerapporteerd, gedocumenteerd en gemonitord kunnen worden. Hiervoor adviseert het RIVM de inzet van instrumenten die voor risicomanagement worden gebruikt.

Visie en beleid

In inspectie wijst erop dat het voor zorgorganisaties belangrijk is om een duidelijke visie te formuleren en beleid te ontwikkelen hoe zij de zorg met ondersteuning van e-health en domotica levert en hoe daarmee de levenskwaliteit van de cliënten wordt verbeterd. Het is daarbij belangrijk dat zorginstellingen een risicoanalyse van de technologie maken, beheersmaatregelen implementeren, een pakket van eisen opstellen en werkprocessen aanpassen op het gebruik van deze technologie. Hiervoor biedt het rapport een handreiking. Een standaardoplossing is volgens de IGZ niet mogelijk omdat risicoanalyse en -beheersing op de specifieke vereisten van de zorgorganisatie moeten zijn toegesneden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top