Finance

Btw-praktijk bemoeilijkt personele uitwisseling

Btw-praktijk bemoeilijkt personele uitwisseling

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen zich financieel behoorlijk in de vingers snijden als ze de btw-praktijk op het gebied van uitwisseling van personeel en diensten niet onder de loep nemen. Dit kan enkele tienduizenden euro’s aan naheffing door de Belastingdienst kosten per uitgewisselde medewerker. Dat stelt btw-expert Teunis van den Berg, partner bij Meeuwsen Ten Hoopen Belastingadviseurs donderdag op het congres van HEAD, de vereniging van en voor financials in de zorg.

De Belastingdienst heeft per 2013 haar zienswijze op het btw-regime voor gezondheidskundige zorg aangescherpt. Hierdoor geldt de vrijstelling van btw niet meer voor veel diensten op het gebied van het verlenen van gezondheidskundige hulp. Hiervoor in de plaats stelt de Belastingdienst nu dat er sprake is van concurrentieverstorende uitleen van personeel. Daarover dient 21 procent btw betaald te worden. Dit standpunt volgt uit een recente brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer.

Risico's

Het is belangrijk dat zorginstellingen en dienstverleners zich bewust zijn van de btw-risico’s, benadrukt Van den Berg. De Belastingdienst controleert hierop en dat gaat tot vijf jaar terug. Wanneer een gemiddeld ziekenhuis niets geregeld heeft op dit gebied, kan een naheffing straks zo enkele tonnen kosten. “Er zijn vaak diverse oplossingen denkbaar om toch vrijgesteld te worden van btw-plicht. Dat is maatwerk”, zegt Van den Berg.

ZZP'ers

Niet alleen zorginstellingen kampen met moeilijkheden door het aangescherpte btw-regime. Zzp'ers in de zorg beklagen zich er ook over. Opdrachtgevers als ziekenhuizen en andere zorginstellingen willen de verhoging niet betalen. Hierdoor worden contracten niet verlengd en komen de zelfstandigen zonder opdrachten te zitten.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Drs. Werkhoven ( adjunct directeur)

14 juni 2013

Het moet maar eens afgelopen zijn met die ZZPers die de reguliere zorg verstoren door onder de prijs te gaan werken. Vooral veel allochtonen hebben er een handje van zoals Polen en andere Oost Europese artsen.

Weg met de ZZPers in de zorg, ze veroorzaken ook onnodig discontinuiteit op de werkvloer. En vooral scheve gezichten naar de vaste medewerkers toe die het zat beginnen te worden steeds opnieuw de gang van zaken te moeten uitleggen aan weer de volgende ZZPer.

Schippers maak er een einde aan desnoods in overleg met de belastingdiensten. Op sommige van onze afdelingen waren er alleen nog maar ZPPers en als je ze nodig had waren ze opeens niet oproepbaar.
Wij zijn weer helemaal teruggegaan naar vaste kontrakten en nu verdienen we zelfs weer wat als ziekenhuis zoals vanouds.
Goed werk belastingdienst.
Valse concurrentie wordt zo tegen gegaan die wij vaak ondervinden van in prive klinieken werkende specialisten van ons ziekenhuis. Met alle schade die ze ons daarbij toebrengen met mogelijk grote gevolgen voor de werkgelegenheid.

Krijgsman

15 juni 2013

Geachte heer Werkhoven,
Een interessante stelling. Uw functietitel doet geloven dat u wellicht zelf sterk invloed kunt uitoefenen (of heeft uitgeoefend ) op het aantal ZZPers in uw organisatie. Het is immers wel prettig om weinig verplichtingen t hebben naar het (vervangbare deel ) van het personeel . En het is verondersteld goedkoper te zijn, getuige het vele gebruik wat ervan gemaakt wordt, ook in de zorg. Vanuit dat standpunt begrijp ik uw opmerking niet "dan kunnen we weer wat verdienen". Dat ZZPers niet betrouwbaar zijn is vreemd, daar ze afhankelijker zijn van de goedkeuring van de faktuur dan een werknemer van de salarisbetaling. Ik juich het voornemen om vaste (echte vaste , niet de 3 maands rotatie contracten !) contracten aan te bieden. Een welgemeend advies: laat de vaste krachten dan ook een welverdiend reëel salaris krijgen, in plaats van wat nu "in het salarishuis" is vastgelegd- een drogreden om laag te kunnen inschalen. De schalen staan misschien vast , maar het staat u vrij om daar rechtvaardig mee om te gaan en op elk niveau in de organisatie (niet alleen schaal 75 en buiten schaal) gewoon goed te betalen.

Bos

15 juni 2013

#Werkhoven bedoelt m.i. het elders geplaatste artikel: winst ziekenhuizen stijgt bij dalende productie.

Natuurlijk is de strekking van dat artikel niet zo een fijn bericht voor de ZZPers. Maar ja, had men maar in vaste dienst moeten gaan. Nu is het zeker te laat want overal worden ZZPers niet meer getolereerd wegens een overmaat aan belasting voor het vaste personeel dat weliswaar ietsje duurder is maar daar tegenover staat een veel groter funktioneringsquote voor de werkgever.

van de Wetering

15 juni 2013

Het zal zo zijn dat de heer Werkhoven op persoonlijke titel schrijft en zijn meningen ventileert voordat hij deze getoetst heeft aan de werkelijkheid over de hele breedte van de gezondheidszorg. Zzp-ers zijn er in vele beroepsgroepen, terwijl hij alles en iedereen over een kam lijkt te scheren. Daarom jammer dat hij niet vertelt waarop hij zich baseert, in welk ziekenhuis hij werkzaam is e.d.

Wanneer ik spreek voor de verpleegkundige Zzp-ers in de zorg, is het niet moeilijk het relaas van dhr. Werkhoven onderuit te halen. Zij verstoren de reguliere zorg niet, komen merendeels niet uit Polen en andere Oost-Europese landen, veroorzaken geen onnodige discontinuiteit en kennen geen vaste medewerkers met scheve gezichten.

De ondernemende verpleegkundige en verzorgende zzp-er is minstens zo betrouwbaar en gemotiveert als zijn/haar collega's in loondienst. En deze groep zelfstandigen wordt door de meeste opdrachtgevers/instellingen gezien als een aantrekkelijke flexibele schil waarvan men veel lusten en weinig lasten heeft. En zij hebben er persoonlijk veel belang bij bovengemiddeld te presteren en net dat ene tandje harder te werken.

De, in mijn ogen, onterechte aanscherping van BTW vrijstellingsregels krijgt om verkeerde redenen applaus van heer Werkhoven. De veronderstelling dat zzp-ers die zelf voor het leveren van diensten een contract onderhandelen met instellingen, concurrentie-verstorend zijn voor uitzendbureaus die hun arbeid (werknemers) aanbieden is een gotspe. De verpleegkundige zzp-er levert gezondheidskundige diensten, gelijk aan de werknemer-collega's. BIG- beroepsbeoefenaren die gezondheidskundige diensten leveren, zoals bedoelt in de wet op de omzetbelasting, moeten daarom zonder onderscheid naar beroep en contractvorm, vrijgesteld worden van BTW.
Er wordt door diverse organisaties nog actie gevoerd om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen. Daarvoor kan men o.a. een petitie ondertekenen: http://geenhogebtwinzorg.petities.nl/

Le Doux

17 juni 2013

Door VWS ondersteund zijn landelijke projecten opgestart teneinde ondernemerschap in de zorg te bevorderen. Rekenmodellen laten zien dat hierdoor de kostprijs van die zorg daalt. Aan de andere kant worden geen concessies gedaan wat kwaliteit betreft. Sterker nog die zal verhogen doordat de zorgondernemer groot belang heeft bij de kwaliteit van zijn aanbod. Ik vraag me af waarom van Werkhoven zoveel zzp in zijn organisatie heeft werken? Deze hele btw kwestie heeft niets te maken met het ontmoedigen van ondernemerschap in de zorg. Althans dat blijkt niet uit overheidbestuur. Mocht deze motivatie er welwater zitten dan hebben wij een regering die niet openbaar bestuurd. Dat zou een ernstige zaak zijn. De motivatie van Weekers is dat zelfstandige zorgondernemers, net als uitzendbureaus de dienst personeel leveren. Dat doen zij niet. Zij leveren zorg. En die is in Nederland nog altijd vrij van btw. Zou regering btw heffen op zorg dan schend zij daarmee grondrechtbeginsels. Schandalige, onrechtvaardige, schadelijke en in mijn ogen een zeer gevaarlijke ontwikkeling.

Roy

Bouma

17 juni 2013

Interessant onderwerp! In het kader van mijn afstuderen heb ik me het afgelopen half jaar dagelijks bezig gehouden met de personeelsuitwisseling in de sector zorg en welzijn. Ik heb de mogelijke oplossingen, waardoor zorg- en welzijnorganisaties vrij van btw personeel kunnen uitwisselen, onderzocht. Dit onder andere in opdracht van ZorgpleinNoord te Haren.

Eind juni wordt de scriptie gepubliceerd op www.zorgpleinnoord.nl .

Top