ACTUEEL

NVZD-voorzitter: geen juridische stappen tegen WNT

De juist benoemde voorzitter van de NVZD Paul van der Heijden is geen voorstander van nieuwe juridische stappen tegen de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens Van der Heijden strookt dit niet met het streven naar groter maatschappelijk vertrouwen.

Van der Heijden plaatste zijn opmerking tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging van zorgbestuurders NVZD op 14 juni. NVZD-bestuurslid Eelco Damen wilde tijdens een zaaldebat van de nieuwe voorzitter weten hoe de NVZD het maatschappelijk vertrouwen in het zorgbestuur zou kunnen bespoedigen. “In ieder geval geen kort gedingen voeren over het salaris, terwijl er een wet is vastgesteld”, aldus Van der Heijden. “Dat lijkt me niet de handigste methode om het vertrouwen te herstellen.”

Principieel onjuist

De NVZD voerde eind vorig jaar tevergeefs een kort geding tegen de verplichte wettelijke normering van de bestuurderssalarissen. De NVZD betoogde herhaaldelijk dat een wettelijke maximering  principieel onjuist is aangezien bestuurders in de zorg in dienst zijn van private rechtspersonen. De rechter oordeelde echter dat de zorg met publiek geld betaald wordt en dat het derhalve niet onredelijk is om bestuurders onder een collectief wettelijk regime te brengen. Met Van der Heijdens opmerkingen lijkt een hoger beroep definitief van de baan.

Gevoelig

“De reden voor de discussie over bestuurders in de zorg is in de eerste plaats de kwaliteit en de veiligheid in de zorg”, hield Van der Heijden de NVZD-achterban voor. “De incidenten in die sfeer worden nu eenmaal toegerekend aan de hoogste bestuurders. En daaraan wordt onmiddellijk het salaris aan gerelateerd.  Je moet in dat opzicht echt gevoelig zijn voor je omgeving en misschien wel iets gevoeliger dan tot nu toe het geval is geweest.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Een verontruste zorgbestuurder

16 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 17-06-2013 13:32.

Een verontruste zorgbestuurder

16 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 17-06-2013 13:31.

Anoniem

17 juni 2013

Het is wel duidelijk dat de hierboven geciteerde "verontruste zorgbestuurder" de boodschap (nog steeds) niet heeft begrepen. "De verantwoordelijkheid wordt groter gezien de onzekere economische situatie"....: wat een non-argument! Verantwoordelijkheid wordt afgemeten aan de omvang van de organisatie en de complexiteit van het besturingsmodel (nog even los van de vraag of dat nu de juiste parameters zijn...) en niet aan de vraag hoe onzeker de economische situatie is en hoeveel mensen die hun handen daadwerkelijk aan het bed hebben, je als zorgbestuurder moet ontslaan. Maar blijkbaar is deze verontruste zorgbestuurder bang dat het volume van zijn organisatie kleiner wordt en hij/zij daardoor in een lagere salariscategorie komt??!?!
Hoe dan ook: wie met publiek geld wordt betaald, mag wat mij publiekelijk een norm worden gesteld. Niet alleen voor salaris, maar ook voor kwaliteit.

Spaan

27 juni 2013

Een uitermate verstandige keus en ja, laten we ons concentreren op kwaliteit en veiligheid voor de patienten van wie de zorg aan ons wordt toevertrouwd.

Top