ACTUEEL

'Veel psychotherapeuten in 2014 op straat'

De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) vreest dat vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten per 1 januari 2014 geen gespecialiseerde ggz meer mogen aanbieden.

Norm

Aanleiding hiervoor is dat de minister de veldpartijen in de ggz heeft verzocht om een norm op te stellen over welke zorgaanbieder per 2014 in de nieuwe structuur geestelijke gezondheidszorg mag bieden. De afgelopen maanden hebben de betrokken partijen veel gediscussieerd over deze norm, maar partijen lijken er niet uit te komen.

Beslissing

De minister heeft gemeld dat zij op 4 juli een beslissing zal nemen over de vraag wie al dan niet ggz kan bieden per 2014. De NVVP vreest dat de minister in dat geval het advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (april 2013) overneemt. Dit advies houdt in dat gespecialiseerde ggz alleen aangeboden kan worden in instellingen en niet door vrijgevestigde zorgaanbieders.

Geschonden

In het Bestuurlijk Akkoord GGZ dat in 2012 is gesloten voor de jaren 2013-2014 is afgesproken dat ook vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten gespecialiseerde GGZ zullen bieden. Dit Akkoord lijkt nu geschonden te worden, aldus de NVVP.



 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top