ACTUEEL

‘Veiligheid moet bestuurlijk beter belegd worden’

Kwaliteit en patiëntveiligheid zullen in de toekomst formeel bestuurlijk steviger worden belegd. Zo wordt één lid van de raad van bestuur expliciet verantwoordelijk voor deze thema’s.

Dit valt op te maken uit het commentaar van directeur-generaal curatieve zorg Leon van Halder van het ministerie van VWS. “Veiligheid is geen tijdelijk thema”, aldus Van Halder. “We gaan het dus ook vanuit de organisatie sterker neerzetten. Dit betekent ondermeer dat één lid van de raad van bestuur expliciet verantwoordelijk wordt voor kwaliteit en veiligheid.”

Aansprakelijk

Of dit betekent dat de betreffende bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is, kon Van Halder niet zeggen. “Dat is afhankelijk van hoe het juridisch geregeld gaat worden, maar er komt een heldere verantwoordelijkheidsverdeling.”

Vrijblijvendheid voorbij

Van Halder maakte zijn opmerkingen tijdens het internationale patiëntveiligheidscongres HOPE dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op 11 juni hield. Tijdens het congres bleek ondermeer dat er nog altijd grote verschillen zijn tussen ziekenhuizen als het gaat om het volgen van richtlijnen en best practices op het gebied van veiligheid. “Dat is een signaal dat we strak door moeten gaan en echt moeten nadenken over vrijblijvendheid”, aldus Van Halder in een reactie op de uitkomsten van het NIVEL-onderzoek. “We zijn daarom ook in gesprek met de inspectie met de vraag of de IGZ vaker naar veiligheid en veiligheidmanagement kan kijken.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top