ACTUEEL

Accountant plaatst ‘rode vlag’ bij jaarverslagen

Accountant plaatst ‘rode vlag’ bij jaarverslagen

Accountant PwC heeft jaarverslagen van de ziekenhuizen een informele waarschuwing meegegeven. Met het plaatsen van een ‘rode vlag’ wil PwC wijzen op de structurele complexiteit en het gebrek aan transparantie in de financiering van ziekenhuizen. Deze dreigen volgens PwC het maatschappelijk vertrouwen in de sector te ondergraven.

“De complexiteit in het landelijke systeem is enorm en houdt dus sectorbreed risico’s in”, stelt Arjen Hakbijl die binnen de accountantspraktijk van PwC gespecialiseerd is in dienstverlening aan met name ziekenhuizen en UMC’s. “Het normenkader waar we ons aan vast konden en moesten houden, is enorm complex en nauwelijks uitlegbaar aan de lezer van een jaarrekening. Alleen sectorexperts en een enkeling in het ziekenhuis begrijpen het nog. Dat wil ik niet nog een jaar meemaken.”

Samenvallen

De complexiteit is volgens Hakbijl  te wijten aan het samenvallen van verschillende veranderingen in de bekostiging van de ziekenhuizen. “Het viel nog niet mee om ‘chocolade te maken’ van de combinatie van de oude bekostigingsmethoden, de nieuwe wereld van DOT en prestatiebekostiging, een enorm ingewikkeld transitiesysteem en een totaal nieuwe contractering met zorgverzekeraars”, blikt Hakbijl terug.

Financierbaarheid

De inmiddels gepubliceerde jaarrekeningen zijn vanwege de complexiteit en onzekerheden voorzien van een ‘toelichtende paragraaf’ in de controleverklaring. Daarmee zijn ze formeel goedgekeurd, maar nog niet transparant en begrijpelijk, aldus PwC. Maatschappelijk gezien een slechte zaak, vindt Hakbijl. “De zekerheid voor financiers en andere gebruikers van de jaarrekening neemt niet bepaald toe. Bij een sterk groeiend risicoprofiel en een financiële positie als sector die daarbij achterblijft, verlaagt dat de financierbaarheid van de sector op langere termijn.”

Fraude

De weinig transparante jaarverslaglegging doet het imago van de ziekenhuizen bij het grote publiek evenmin goed, aldus Hakbijl. “Daarbij staat de sector al op achterstand in de beeldvorming. Fraude in de zorg staat te vaak in de kranten”, stelt Hakbijl. “Maar niet elke onjuiste of onbegrijpelijke factuur is ook fraude. Het onderscheid is echter niet uit te leggen aan de burger. Daarmee staan we met elkaar op achterstand qua legitimatie in de zorgsector.”

Actie

Hakbijl pleit daarom voor snelle actie door alle betrokken partijen om de transparantie van de financiële verslaglegging te verbeteren en zo het maatschappelijke vertrouwen in het financiële systeem te herstellen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Stoové

18 juni 2013

De PWC accountant heeft hier een gewichtig punt. Ook wij als Raad van Toezicht hebben ons afgevraagd of wij de bij ons door de RvB ingeleverde jaarrekening 2012 wel konden goedkeuren.
Welk signaal heeft meer impact op de beleidsbepalers en politiek bestuurders: de opinie van de accountant of een door de diverse Raden van Toezicht niet goedgekeurde jaarrekeningen ? Wij dienen ons als toezichthouders ernstig te beraden op onze positie in deze.

Anoniem

18 juni 2013

Waarom positie? Positie lijkt me wat minder relevant in deze kwestie. Het gaat eerder om het effect.
Wat is het effect van een RvT die onder deze omstandigheden een jaarrekening niet goedkeurt?
Maar als ik je goed lees, is de jaarrekening toch goed gekeurd, ondanks de verschillende vraagtekens? (Ook hier zou ik eerder aan een "effect"-discussie denken, dan aan een "positie"-discussie.)
Ik hoor PWC zich ook niet openlijk zorgen maken over hun positie, iig. Zeker gezien de onzekerheden, zal juist dat punt helder moeten zijn.

pol

20 juni 2013

Beste hieruit blijkt rvt en directie zijn vaak instanties
die zoals een slager die zijn eigen vlees keurt.

ik heb het gevoel dat hun baan belangrijker is dan de invulling hier van jammer banken , verzekeringen de zorg berokken grote schade aan mijn samenleving. en de andere belastingbetaler de rtz hebben daat voor een ruime vergoeding om dit op te vangen meestal slechts 40.000 euro bij vele instellingen.

Stoove

20 juni 2013

Met excuus. Uiteraard bedoel ik dat het gaat om effect en niet om de positie van de rvt. Met positie bedoelde ik dan ook welk standpunt de rvt moet innemen is dit debat over de structurele complexiteit van de bekostigingsregels.

Top