ACTUEEL

'Samenwerking UMC's en STZ ziekenhuizen loont'

'Samenwerking UMC's en STZ ziekenhuizen loont'

Wanneer de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ ziekenhuizen) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samenwerken met de universitaire medische centra (umc's) levert dit meer resultaat op. Dat blijkt uit het artikel ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland’ dat donderdag in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is gepubliceerd.

Het artikel is geschreven door voorzitter raad van bestuur AMC Marcel Levi, internist Deventer Ziekenhuis en bestuurder STZ Henk E. Sluiter, wetenschappelijk onderzoeker Thed van Leeuwen, voorzitter van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) Maarten Rook en Guy Peeters, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU),bestuursvoorzitter Academisch Ziekenhuis Maatsricht (azM) en voorzitter van de raad van commissarissen van Maastricht UMC-Holding.

Wereldtop

Op gebied van wetenschappelijk medisch onderzoek scoren Nederlandse umc’s ver boven het wereldgemiddelde, blijkt uit een recente analyse gedaan door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van Leiden University. Hierin is de omvang en kwaliteit van Nederlands wetenschappelijk medisch onderzoek gemeten. Bovendien blijkt dat de kwaliteit van het onderzoek in de STZ ziekenhuizen sterk toeneemt wanneer een umc en STZ ziekenhuis samen optrekken.

Vijf umc's behoren al jaren tot de top 20 van Europa op de ranglijst van biomedisch en klinisch onderzoek. Ook in STZ ziekenhuizen vindt in samenwerking met de umc's wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau plaats. In de umc's vindt fundamenteel, translationeel- en klinisch wetenschappelijk onderzoek plaats, in STZ ziekenhuizen met name patiëntgebonden onderzoek.

Samenwerking

“Deze conclusie geeft een impuls tot het vaker delen van kennis en kunde”, stellen de auteurs van het artikel ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland’. Samenwerking tussen umc's en STZ ziekenhuizen is van belang om sneller voortgang te maken in klinisch onderzoek. Daarbij wijzen de auteurs  op de verschillende profielen van umc's en STZ ziekenhuizen, met een nadruk op respectievelijk infrastructuur en grotere groepen patiënten.

Umc’s en STZ ziekenhuizen werken al regelmatig samen bij het doen van onderzoek. Zo stellen de acht umc's in toenemende mate hun infrastructuur, waaronder kennis, scholing, research units en medisch ethische toetsingscommissies, voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking aan de 28 topklinische ziekenhuizen in de regio. Daarnaast willen de umc’s en STZ ziekenhuizen volgens de auteurs vaker samen optrekken in zaken als subsidiewerving, deskundigheidsbevordering van onderzoekers en de infrastructuur. Daarbij noemen zij het vormen van Regionale Onderwijs- Opleidings- en Research Regio's (OORR's).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Zanten

21 juni 2013

Mooi dat dit nu in een rapport staat maar het is natuurlijk wel een beetje een open deur. Het beste resultaat is echter dat - gelet op de auteurs - er nu ook daadwerkelijk bestuurlijke druk gezet gaat worden op deze werkwijze.

Het (kunnen) doen van onderzoek in de samenwerking tussen instellingen betekent ook het kunnen delen van (research)data. Dit rapport is dan ook een mooie aanleiding om hier nu ook eens werk van te maken en de data uit de silo's van de instellingen te halen. Dat heeft meerdere voordelen want data met elkaar kunnen delen (en dat is wat anders dan het heen en weer sturen zoals nu soms gedaan wordt met heel veel gedoe) biedt zowel voor research als voor de klinische kant heel veel voordelen.

Top