ACTUEEL

'E-health verandert bedrijfsvoering in zorg'

'E-health verandert bedrijfsvoering in zorg'

E-health verankert zich in de maatschappij. De zorg verandert steeds meer in de richting van selfmonitoring. Deze ontwikkelingen veranderen de bedrijfsvoering in zorg: er komt nieuwe werkelijkheid.

Klein is het nieuwe groot. Dat stelt zorgondernemer Loek Winter in een gezamenlijk presentatie met Lucien Engelen, directeur van het door hem opgerichte Radboud REshape & Innovation Centre verbonden aan het UMC Radboud te Nijmegen en zorginnovator Daan Dohmen.

Complexiteit

De complexiteit van zorg wordt steeds groter. Het is volgens hen de uitdaging om processen zodanig in te richten dat er geen overload ontstaat. Het proces van de zorgverleners moet je echter niet radicaal omgooien; maar stap voor stap doen. Hoe ga je dit inbedden, is de vraag volgens Winter.

Snelheid

De doorlooptijd, halfwaardetijd wordt steeds korter. Voor 50 procent van de bevolking een tv had, verstreken vele jaren. Met de ontwikkelingen die daarna kwamen is het steeds sneller gegaan. “Zo snel dat bedrijven de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Organisaties die te ingewikkeld worden, gaan imploderen. “Ik verwacht implosies van grote, onbeheersbare instituten en explosies van kleinschalige eilandjes, niches en pareltjes”, schrijft Winter in zijn blog naar aanleiding van het congres op Skipr. “Het wordt te complex en is daardoor niet meer te beheren. Opknippen is de oplossing. Het nieuwe groot is klein”, zegt Winter.

Ruimte voor innovaties

Organisaties moeten daarbij een fundamentele omslag maken in het denken; er moet ruimte komen voor innovatie in de organisatie en mensen die met innovaties bezig zijn. Organisaties moeten vooral randvoorwaarden creëren, zegt Dohmen. Hij wijst naar protocollen,procedures en wetgeving die vaak in de weg staan. Het aanpassen daarvan gaat vaak traag in tegenstelling tot de snelle innovatieve ontwikkelingen die in opkomst zijn. “Innoveren moet gebeuren op vertrouwen en vanuit kracht”, zegt Winter.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Brandenburg

23 juni 2013

Technologie gaat snel, maar zo snel als in de paragraaf 'snelheid' wordt gesuggereerd toch ook weer niet. Goede journalistiek is feiten checken, beste Skipr redactie!
1. De opkomst van de radio was toch echt eerder dan die van de televisie.
2. Binnen 5 jaar de helft van de bevolking internet? In 1988 werd Nederland op het internet aangesloten. Vijf jaar later, in 1993 werd het www geboren en kregen particulieren toegang. Zeven jaar later, in 2000 had circa 40% toegang. Wereldwijd is de toegang op dit moment circa 40%.
3. Binnen 1 jaar de helft van de bevolking een iPhone? Ongetwijfeld de natte droom van Apple, in Korea weten ze wel beter.

Kortom: veel gebakken lucht, weinig feiten in dit artikel.
Kan beter. Met moderne technologie is het checken van feiten een paar minuten werk...

Bart Brandenburg, arts en eHealth specialist
Medicinfo

E.Kriek

23 juni 2013

Iehels en selfmonitoring.
Twee lege termen, holle phrases in ons zorglandschap.
Iehels is een enorm gehypte term, en er is tot nu toe helaas geen enkele Evidence dat Iehels de zorg beter, efficiënter, goedkoper, klantvriendelijker maakt.
Toont u mij de dubbelblinde gerandomiseerde trials, de vermeldingen in Cochrane, in clinical PEARLS, in SumSearch 2, en we kunnen verder praten.
Nederland heeft geen behoefte aan individuen ( met of zonder uitstraling) die heel hard roepen dat de aarde plat is.
Gaat u voor de uitstraling? Meld u zich dan vooral aan bij de X-factor, of Holland's Got Talent.
Gaat u voor selfmonitoring? Maakt u dan kennis met 99% van de COPD-ers in mijn praktijk.
Die monitoren namelijk hooguit het aantal zakjes shag dat zij wekelijks consumeren.

van Zanten

24 juni 2013

De reacties op sommige artikelen maken soms wel heel erg pijnlijk duidelijk waarom de zorgsector een groot probleem heeft: kokervisie, niet willen veranderen of iets van een ander aannemen.

Beste E. Kriek, ik gebruik wat nu eHealth wordt genoemd al meer dan 10 jaar en de besparingen zijn enorm. Daarnaast heb ik al vele artsen kunnen corrigeren op een foute diagnose, zelf een diagnose kunnen stellen of zelf informatie kunnen geven (uit eigen metingen) waardoor een arts wel direct een juiste diagnose konden stellen. Ik ben geen arts maar het is schokkend om te zien hoe vele medici (moeten) werken of soms bewust werken volgens de methode 'laat ik maar eens wat proberen'. En kom dan niet aan met een excuus als "dubbelblinde gerandomiseerde trials", kijk gewoon eens wat werkt in de praktijk en luister naar wat patienten zelf aangeven en meten.

Het commentaar van B.Brandenburg begrijp ik niet goed of is er wat in de tekst aangepast inmiddels?

Bart Brandenburg

24 juni 2013

@van Zanten Inderdaad, na mijn commentaar is de tekst aangepast en zijn de onjuiste zinnen verwijderd. Het ware netter geweest als de redactie daarvan melding had gedaan.

@E.Kriek Er is genoeg bewijs voor de werkzaamheid van eHealth. Bijvoorbeeld de proefschriften van huisarts Victor van der Meer over astma, dat van huisarts Frits Cleveringa over diabetes en dat van Viola Spek over depressie. Kijk ook eens op de website van het Center for eHeath research van de Universiteit Twente of lees eens wat in JMIR (het Journal for Medical Internet Research).

Beste bewijs voor mij zijn echter de enthousiaste verhalen van (vaak aanvankelijk sceptische) patiënten, praktijkondersteuners en artsen die merken dat eHealth ze echt kan helpen om de zorg beter, leuker en efficiënter te maken. Ik kom dit soort verhalen gelukkig steeds vaker tegen.

Bewijs voor de werkzaamheid van een nieuwe manier van werken wordt verkregen door de mensen die de moed hebben om dat in de praktijk uit te proberen. Door categorisch de boot af te houden komen we niet verder.
"The person who doesn't make mistakes is unlikely to make anything" zei Paul Arden en zo is het volgens mij.

Met vriendelijke groet,
Bart Brandenburg, arts (voormalig huisarts)
Medicinfo, Tilburg

Referenties:
Weekly self-monitoring and treatment adjustment benefit patients with partly controlled and uncontrolled asthma: an analysis of the SMASHING study. Respiratory Research 2010;11:74. Van der Meer et al

Internet-based cognitive behavioural therapy for subthreshold depression in people over 50 years old: a randomized controlled clinical trial.
Spek V, Nyklícek I, Smits N, Cuijpers P, Riper H, Keyzer J, Pop V.

Computerized Decision Support Task Delegation and Feedback on Performance in type 2 Diabetes Care
The Diabetes Care Protocol, Frits Cleveringa

www.jmir.org
www.utwente.nl/igs/ehealth/

E.Kriek

24 juni 2013

@Bart Brandenburg: het is een verademing om eens NIET geconfronteerd te worden met inhoudsloze one-liners, zoals "die conservatieve artsen verdedigen alleen maar hun Koninkrijk" , of zoiets, maar met wetenschappelijke onderbouwing.

Volgens mij heb je enkele artikelen over het hoofd gezien, of anders geïnterpreteerd dan ik:

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001363#close

"These findings indicate that some mHealth interventions designed to improve health-care service delivery processes are modestly effective, but they also highlight the need for more trials of these interventions "

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/116545/kostenbesparing-ehealth-onbewezen.htm "

Er bestaat nauwelijks bewijs dat e-health kosten bespaart voor overheden. Dat schrijven onderzoekers in Journal of Health Communication."

http://www.mednet.nl/nieuws/id6633-onderzoek-e-health-interventies-zijn-zelden-goed-onderbouwd.html

"E-health-toepassingen moeten voorzichtig worden ingevoerd omdat de te verwachten effecten ervan nog kunnen tegenvallen."

http://www.ntvg.nl/publicatie/nog-weinig-bewijs-voor-effectiviteit-mobiele-e-healthinterventies/volledig

"Er zijn aanwijzingen dat e-healthinterventies met sms-berichten soms kunnen bijdragen aan zelfmanagement van chronische ziekten als astma, diabetes en hypertensie. Het bewijs is echter zwak en er zijn veel onbeantwoorde vragen over langetermijneffecten, acceptatie, kosten en risico’s. Op harde klinische eindpunten zoals HbA1c of bloeddruk werden geen duidelijke effecten gemeten. "

Het zou menig Iehels- angel sieren om minder op de man te spelen, en in te gaan op een inhoudelijke discussie.

E.Kriek

24 juni 2013

@ van zanten:

"Daarnaast heb ik al vele artsen kunnen corrigeren op een foute diagnose, zelf een diagnose kunnen stellen of zelf informatie kunnen geven (uit eigen metingen) waardoor een arts wel direct een juiste diagnose konden stellen. Ik ben geen arts maar ..... "

"Kijk gewoon eens wat in de praktijk werkt" .....

Met alle respect, maar dat claimde Jomanda toch ook?
"Het is geen tumor, maar een schimmel" ?


Laat ons eens beginnen met het toetsbaar maken van ons handelen.

Huisartsen zijn bijvoorbeeld gehouden aan de NHG- standaarden, aan Intercollegiale toets groepen, aan Farmacotherapeutisch Overleg met voorschrijfcijfers, aan het Medisch Tuchtrecht, nascholingen en interactie met lokale specialisten, handelen op Huisartsenposten, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Om vervolgens blijmoedig te adviseren dat "datgene dat volgens een enkeling werkt" de nieuwe standaard moet worden, past niet bij een zichzelf serieus nemende beroepsgroep.

Als u dus vindt dat de aarde plat is, zult u dat moeten onderbouwen.

Anoniem

24 juni 2013

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000387#close

Conclusions

There is a large gap between the postulated and empirically demonstrated benefits of eHealth technologies.

Bart Brandenburg

24 juni 2013

@E.Kriek @Anoniem
Wij gebruiken allebei dezelfde "strategie" namelijk: selectief citeren. Wetenschappelijk een beetje een doodzonde natuurlijk.

Ik ben geneigd om vooral naar de successen te kijken om te zien wat we daar van kunnen leren en hoe die ons verder kunnen helpen. Daarbij wijs ik sinds jaar en dag graag op de grote hoeveelheden "gebakken lucht" die in de eHealth wereld wordt geserveerd.

Zie http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Bart-Brandenburg/blog-bart-brandenburg/102762/Steen-in-de-zorgvijver.htm en http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Bart-Brandenburg/blog-bart-brandenburg/107974/Geen-eHealth-doorbraak-alstublieft.htm

Ondanks dat ben ik wel overtuigd van de enorme mogelijkheden van eHealth.

Het selectief verzamelen van bewijs van de onwerkzaamheid van eHealth vind ik wel interessant om van de leren, maar contraproductief als argument om niet te hoeven veranderen.

Vooruit, nog één "catchy" Amerikaans citaat ter afsluiting: "Even if your on the right track, you'll get run over if you just sit there" (Will Rogers).

Laten we elkaar vooral kritisch blijven volgen!

Met vriendelijke groet,

Bart Brandenburg

Anoniem

25 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 26-06-2013 12:40.

Anoniem

26 juni 2013

'Het nieuwe groot is klein'. Dat is het nivo van de zorg geworden onder de creatieve destructie leiding van de nieuwe 'Grote Roerganger:

'Ik geloof niet in God, als je wil weten wie god is moet je 's morgens in de spiegel kijken'.

En nog zo een ergeniswekkende uitspraak die de SP vaak terecht citeert en waarmee deze megalomane zakenman zijn eigen credo van 'de marktwerking' laten we zeggen enigszins ongeloofwaardig maakt als het aankomt op integriteit:
op een congres heeft deze non-valeur geroepen:' de marges zijn ruim in de zorg, we kunnen allemaal heel veel geld verdienen'

En over verpleegkundigen spreekt deze zakenman in termen van FTE's.

Inderdaad, de arts Winter bestaat niet meer, ook de specialist rontgenoloog bestaat niet meer, wat er over is gebleven voor Winter is de herinnering en zieltogende zielloze bedrijven wat hij van organisaties heeft gemaakt door zijn harteloze optreden.

En wat je wil zal niet gebeuren dat je 'je ziekenhuizen mee in je graf wil nemen'. We leven in een democratie die het niet langer pikt dat 1 persoon zich 'eigenaar' noemt van honderden MENSEN. Niemand die voor JOU wil werken, wel voor de zieke patiënten. En als je nou nog briljante managers had..zelfs dat heb je de samenleving niet geboden. Je smerige spel is uit, ziekenhuizen zijn van de gemeenschap, met toezicht en 'eigendomsrecht' van de overheid , en niet van individuen en al helemaal niet van aandeelhouders.

Daar gaat de overgrote meerderheid van de politek voor zorgen de komende verkiezingenwant de marktpolitiek is een monsterlijke uitwas van grote egoïsten zoals jij, gevoelloze beesten die niks geven om de rechten van hen die al werkten toen jij nog zogenaamd aan het studeren was en kennelijk zelfs daar niet heb geleerd dat de wereld groter is dan jouw spiegelbeeld.

Top