ACTUEEL

CVZ spoort 290.000 onverzekerden op

Het aantal mensen dat zich niet verzekert voor ziektekosten, is drastisch ingeperkt. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de afgelopen 3 jaar 260.000 onverzekerden opgespoord en alsnog op de verplichte polis gewezen. Volgens het CVZ heeft vrijwel iedereen gehoor gegeven aan zijn waarschuwingsbrieven.

In 2011 bleken na bestandsvergelijkingen circa 290.000 mensen niet verzekerd te zijn tegen ziektekosten. Het CVZ verwacht binnenkort ook de laatste 30.000 onverzekerden te kunnen opsporen en een polis te laten sluiten. “Onverzekerd zijn komt door onze inspanningen bijna niet meer voor”, aldus een woordvoerder van het CVZ.

Dreiging

De dreiging met een boete van driemaal de nominale maandpremie (circa 250 euro) blijkt veel onverzekerden over de streep te trekken. Volgens het advies- en uitvoeringsorgaan wordt in de media mede door de crisis veel nadruk gelegd op wanbetalers. Dat aantal schommelt al jaren rond de 300.000. Het percentage wanbetalers ligt onder de 2, aldus het CVZ. “Het aantal zorgpolissen neemt door de actieve opsporing van onverzekerden juist wel toe”, zei de woordvoerder.

Motieven

Onverzekerden hebben volgens het college diverse motieven. Zo betreft het veel jongeren en studenten, die uit onwetendheid of uit bezuinigingsoverwegingen geen ziektekostenpolis nemen. “Veel jongeren die gaan studeren, zijn tot hun 18de verjaardag automatisch meeverzekerd bij hun ouders. Ze gaan het huis uit, voelen zich gezond en denken eenvoudig 100 euro premie per maand te besparen”, aldus de zegsman.

Ook zzp’ers vergeten soms zichzelf te verzekeren of willen op de premie beknibbelen. Hetzelfde geldt voor grensarbeiders, die in Nederland wonen maar in België of Duitsland werken.

Nieuwe wet

In 2011 werd een begin gemaakt met de jacht op de onverzekerden, die na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 spoorloos waren geraakt. In de nieuwe wet is geregeld dat iedereen zichzelf verplicht tegen ziektekosten moet verzekeren. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

25 juni 2013

Als men, net als bij de AOW-premie, de basis zorgpremie int via de belastingdienst int, levert dit vele voordelen op: 1. Men behoeft geen opsporing te doen naar onverzekerden. 2. Het ambtelijk apparaat dat de zorgtoeslag berekent kan worden opgeheven. 3. Komen de laagste inkomens niet uit, kan dit geregeld via het belastingtarief. 4. De zorgverzekaars worden 'normale' verzekeraars. Geen gezeur meer over het inkomen van bestuursleden, dat 'over de rug van de patient' te hoog zou zijn. 5. Enz enz

Top