ACTUEEL

Achmea hanteert omzetgrens bij zorginkoop

Zorgverzekeraar Achmea hanteert bij de zorginkoop voor volgens jaar een omzetgrens van anderhalve ton. Aanbieders die minder dan 150 duizend euro aan medisch specialistische zorg aan Achmea-klanten leveren worden niet meer gecontracteerd.

Achmea-woordvoerder Christine Rompa erkent dat het daarmee moeilijker wordt voor nieuwe toetreders om een plek op de markt te veroveren. “Maar we zitten niet te wachten op toetreders die hetzelfde doen als waar we al genoeg van hebben”, zegt Rompa. “Voor echte vernieuwing maken we een uitzondering. De maatregel is juist bedoeld om echte vernieuwing een impuls te geven.”   

Voorbeeld

De zelfstandige klinieken zijn ongelukkig met de maatregel van Achmea, zo meldt het Financiëele Dagblad. De klinieken vrezen dat de andere zorgverzekeraars het voorbeeld van Achmea zullen volgen. Bredere invoering van een omzetcriterium zou betekenen dat veel klinieken nog maar een of twee hoofdcontracteerders overhouden.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 juni 2013

Het devies van Achmea: zoveel mogelijk productie draaien als je wil overleven. Er zullen dus weer vele miljoenen worden stukgeslagen op zinloze verrichtingen, het creatief declareren zal een nog hogere vlucht nemen en in plaats van de gedroomde dynamische 'zorgmarkt' hebben we straks een privaat monopolie van een mega-ziekenhuiscombinatie. Dat zal ongetwijfeld ten gronde worden gericht door mismanagement en is 'too big to fail'. Et voila! Miljoenen premiegeld door het putje en de overheid (de belastingbetaler) moet komen opdraven om de continuïteit van zorg te garanderen.

ANH Jansen

24 juni 2013

Zal wel meevallen met overproductie. Achmea volgt het advies van A Klink op. Zie VUconnect voor zijn gesprek met Ad Verbrugge, filosoof en A klink. Essentie van het advies dat vermindering van het aantal aanbieders en daarmee het aanbod de vraag zal doen verminderen. En dat dan zonder oplopen van de wachtlijsten.

In de filosofie van A Klink vullen zorgaanbieders bij het wegvallen van productie hun tijd op met andere productie. Dat vindt A Klink heel merkwaardig.

Verder is iedere zorgaanbieder een account voor Achmea zorginkopers. Dat kost tijd en geld voor Achmea. Vermindering van het aantal accounts zal de kosten voor Achmea verminderen.

Mes snijdt zo aan twee kanten. VWS blijft het budget bepalen dat verzekeraars mogen besteden. Verschil tussen verstrekt budget en gerealiseerde schadelast mogen de verzekeraars zelf houden; dat is de economische prikkel waarop het hele zorgstelsel drijft om de kosten te beheersen.

Denk dus maar niet dat Achmea de premie zal doen verlagen. Volgens de Minister hebben zorgverzekeraars een legitiem recht om hun omzet te verhogen.

Anoniem

25 juni 2013

Wie het nog snapt mag het zeggen. Was het argument van Wouter Bos destijds niet om de banken overeind te houden met belastinggeld omdat 'ze het zelf niet meer snapten, de verstrekte hypotheek vormen'?

We mogen alleen hopen dat de vele private initiatieven die de zorg peperduur maken worden weggefilterd. Er is gewoon geen behoefte meer aan nog meer omvallende ziekenhuizen ten faveure van niet reguliere zorg. Het moet specialisten verboden worden nog langer te vluchten in hun eigen kliniekjes waar ze zich helemaal onttrekken aan toezichthouders en het eigen vlees gaan keuren. Dat is wel produktief voor henzelf maar niet voor de totaliteit van de kosten baten verhouding over de hele nationale zorg.

We moeten terug naar het oude stelsel en daarbij moeten de specialisten in loondienst bij de overheid. En wie dat niet wil vertrekt maar naar het buitenland. Geen private zorg meer op Nederlands grondgebied. Slechts de enkeling wordt daar beter van en het schaadt de transparantie en de solidariteit die wij als Nederland altijd hoog hebben gehouden. We moeten naar een geheel nieuw model zorg waarbij elk privaat initiatief ontmoedigd moet worden. Want steeds vaker hebben de domste managers het voor het zeggen en niet de echte deskundigen in de diverse richtingen .

En de B-norm moet opgeheven worden. Echt goede bestuurders zijn hun geld dubbel en dwars waard. Het zijn de specialisten die overal de zaak verzieken. Maar directies en lage FTE's doen het echte werk. Graag meer geld voor RvB en RvT.

Anoniem

25 juni 2013

Belachelijk! De kartelvorming tussen traditionele zorginstellingen en verzekeraars/zorgkantoren moet maar eens afgelopen zijn! Waarom bepaalt de verzekeraar wie er wel/niet toegelaten worden? In feite bepalen ze dit met bizarre toelatingseisen, welke bij ieder kantoor weer verschillen.

Als je bovenregionaal aan wilt besteden moet je dure adviseurs inhuren om je te ondersteunen bij de aanbestedingen. Dat gaat allemaal ten koste van: zorg leveren... Het is een bureaucratisch monster geworden het aanbesteden en als nieuwe aanbieder mag je tot god bidden of je een aanbesteding krijgt, terwijl de klant zou moeten bepalen of je kwaliteit levert en daarmee of je bestaansrecht hebt.

Nee nu zegt zorginstelling X: dit is mijn gebied, als jij het nu voor 80 euro doet dan doe ik dat ook en zo kunnen we samen zorgen dat de prijs hoog blijft. Ondertussen krijgen clienten met een ZZP in de GGZ, vanuit zorg in natura vaak niet de uren waarop ze recht hebben (ze weten vaak niet eens hoeveel dat is) en hoeven ze hier ook geen verantwoording over af te leggen. Dit is schering en inslag bij Zorg in Natura instellingen en DAAR valt een boel geld te besparen...

Als de overheid de markt niet de ruimte geeft om het kaf van het koren te scheiden, zal er in de zorg nooit bespaard worden. Want nu zie je ook traditionele zorginstellingen de 'lage' ZZP's afstoten. We werken alleen vanaf ZZP4/5. In plaats van snijden in de overhead snijdt men a.d. onderkant de niet interessante zorg weg... is dat hervormen?
Anoniem

25 juni 2013

Film "Sicko" van Michael Moore gezien? Een kijkje in onze zorgtoekomst waar zorgverzekeraars de totale macht hebben in zorgland.

Alberts

25 juni 2013

"we zitten niet te wachten op aanbieders die doen wat we al hebben"
Willen we in Nederland nu marktwerking of niet?
Het is wel bevreemdend dit zo te lezen: als je minder wilt omzetten mag je geen contract. Snapt u het?

Top