ACTUEEL

Ketenzorg Friesland rolt zelfmanagementportaal uit

Ketenzorg Friesland is een pilot gestart met digitale ondersteuning via de zelfmanagementportaal van het bedrijf VitalHealth. Diabetespatiënten van meerdere huisartspraktijken gaan hier als eerste gebruik van maken. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld zelf de kwartaalcontroles verrichten waarvoor ze eerst naar de huisarts moesten.

Het is de bedoeling dat op termijn alle praktijken binnen Ketenzorg Friesland met het zelfmanagementportaal gaan werken. Behalve diabetespatiënten gaan ook COPD- en CVRM-patiënten het portaal gebruiken. Ketenzorg Friesland wil de zelfmanagementportaal gefaseerd uitrollen en ervaringen uit de pilot meenemen in het verdere uitroltraject.

Met VitalHealth ZelfManagement kunnen patiënten online hun streefdoelen, streefwaarden en de belangrijkste meetwaarden vanuit het zelfmanagementportaal inzien. Het zelf doen van kwartaalcontroles door diabetespatiënten vergroot de zelfredzaamheid van de patiënt  en ontlast de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan vanuit het portaal zelfmanagement van de patiënt faciliteren en monitoren.

Zelfmanagement

Zelfmanagement is een belangrijk thema binnen Friesland Voorop, een grootschalig provinciaal initiatief dat onlangs door de minister is aangewezen als proeftuin voor populatiebekostiging. De praktijkondersteuners die met de pilot zijn gestart, verwachten dat er met inzet van digitale ondersteuning van zelfmanagement gekoppeld aan het VitalHealth KIS zowel voor de praktijk als de patiënt winst te behalen is in efficiency en zelfredzaamheid voor patiënt en huisartsenpraktijk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top