ACTUEEL

'Miljoenenclaims' ziekenhuizen moeten wachten

'Miljoenenclaims' ziekenhuizen moeten wachten

Eventuele claims in het kader van de transitieregeling voor ziekenhuisfinanciering worden pas volgend jaar beoordeeld. Dat meldt minister Schippers van VWS naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over mogelijke ‘megaclaims’ van ziekenhuizen.

In de Kamer is ontrust ontstaan naar aanleiding van berichtgeving in de media als zouden de ziekenhuizen dit jaar op grond van de compensatieregeling tussen de 300 en 600 miljoen euro claimen. De regeling is in het leven geroepen om ziekenhuizen te beschermen tegen onbedoelde omzetschommelingen als gevolg van de introductie van een nieuwe financieringssystematiek. Ziekenhuizen die minder omzet draaien dan onder het oude stelsel kunnen deze in het kader van de transitieregeling terugvorderen.

Prematuur

Volgens Schippers is de ophef over de mogelijke claims prematuur, omdat nog geen ziekenhuis voor compensatie heeft aangeklopt. “Voor wat betreft de gedane inschatting van het aantal betalende en ontvangende instellingen, de omvang van de verrekening alsmede de gedane inschatting ten aanzien van de totale kosten van het transitiemodel kan ik slechts concluderen dat alle ziekenhuizen hun aanvragen voor een transitiebedrag nog in moeten dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)”, aldus Schippers. “Op dit moment is nog niets te zeggen over de uiteindelijke hoogte van de te verrekenen transitiebedragen, welke instellingen geld zullen ontvangen en welke geld zullen moeten afdragen.”

Zorgvuldig

Met het oog op zorgvuldigheid verschuift het definitief vaststellen van de transitiebedragen voor 2012 naar 2014, aldus Schippers. “Achtergrond van deze verschuiving is dat er in 2014 volledig zicht zal zijn op alle gedeclareerde DBC’s over het jaar 2012”, stelt Schippers.

Gezamenlijk

De betreffende aanvragen voor een transitiebedrag zullen in gezamenlijkheid door verzekeraars en ziekenhuizen gedaan moeten worden. De verzekeraars zijn momenteel doende om de transitieaanvragen te protocolleren. Een centraal team zal de aanvragen toetsen, alvorens ze ter beoordeling naar de NZa gaan.

‘Chaos’

Schippers voelt zich niet uit het veld geslagen door de moeizame gang van zaken rond de transitieregeling. “Het heeft niemand verbaasd dat de invoering van prestatiebekostiging een ingewikkelde operatie is gebleken”, reageert Schippers op de vraag van SP-Kamerlid Leijten of ze niet is geschrokken van “de chaos” rond de invoering van de prestatiebekostiging. “De overgang is zeker nog niet voltooid en dat was voor nu ook niet voorzien, dus het ik vind het nog te voorbarig om conclusies te trekken. Daar komt bij dat verwachte positieve aspecten van prestatiebekostiging, zoals bijvoorbeeld een meer op inhoud gerichte selectieve inkoop van zorg, zich steeds scherper beginnen af te tekenen.”

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 juni 2013

Er liggen op dit moment wel degenlijk verzoeken bij de NZa. Meerdere ziekenhuizen hebben hun formulier (eenzijdig) ingediend bij de NZa. De NZa heeft vervolgens de verzekeraars tot 1 september a.s. de tijd gegeven hierop te reageren.

Daarnaast is er een heel aantal ziekenhuizen dat via de NZa al een voorschot (harde euro's) op het definitieve transitiebedrag heeft aangevraagd en gekregen.

Anoniem

26 juni 2013

Mw Schippers zal heus niet toegeven dat er al aanvragen zijn ingediend. Dat kan haar de politieke kop kosten. Gestoord mens met haar Marlboro aanspraken. Gespeend van elk gevoel voor echte marktwerking. Wanneer breekt ze die markt nou eens echt open? Als ondernemer hou ik niet van allerlei mooie beloften terwijl er niks zal veranderen.
Het is om je geduld te verliezen met die politici godverdomme

Meihuizen

27 juni 2013

In de jaarrekeningen van de ziekenhuizen is keurig terug te lezen wat ze uit hofde van het transitiemodel nog dienen te krijgen of bij te betalen. Ik heb er nog geen (maar heb er maar een paar bekeken) gezien waar dit op 0 staat. Meestal gaat het idd om een paar miljoen nog te storten aan ziekenhuizen. @VWS misschien even het huiswerk nog even goed nakijken?

Hoek

27 juni 2013

Hier gaan de kosten dus werkelijk ver voor de Baten uit! Wordt er ook rente uitbetaald over de uitstaande gelden?

Top