ACTUEEL

Mezzo laakt misbruik term ‘mantelzorg’

De belangenvereniging van mantelzorgers Mezzo waarschuwt voor bureaus die “professionele mantelzorg” aanbieden. Volgens Mezzo schept dit onjuiste gebruik van de term mantelzorg verwarring en doet het geen recht aan de waardering en erkenning van mantelzorgers.

Volgens Mezzo is betaalde dienstverlening ter vervanging of ontlasting van mantelzorgers geen mantelzorg. Mezzo zal daarom bureaus die hun diensten zo aanbieden aanschrijven en hen verzoeken een andere term te gebruiken.

Definitie

Mezzo wijst in dit verband op de definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. “Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meer leden uit diens omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie”, zo luidt de definitie. Mantelzorg is dus onbetaald en wordt nooit vanuit een organisatie geleverd –beroepsmatig noch vrijwillig.

Verwarring

Oneigenlijk gebruik van de term zorgt voor verwarring bij allerlei partijen in het veld die randvoorwaarden scheppen om mantelzorg mogelijk te blijven maken, vindt Mezzo.  Deze verwarring is niet in het belang van de 2,6 miljoen mantelzorgers die Nederland telt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

nana

4 juli 2013

Beste Mezzo.........ik ben een BETAALDE Mantelzorger.
nl. uit het PGB van mijn dochter.
Ik heb de begeleiding op mij genomen 8 jaar geleden..

Top