ACTUEEL

VWS besteedt miljarden zonder zicht op effect

VWS besteedt miljarden zonder zicht op effect

Het ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren ruim 3 miljard euro uitgegeven zonder de effectiviteit van deze bestedingen in kaart te brengen. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in het tweede ‘Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid’. Daarmee is VWS het ministerie dat het minste zicht heeft op de effecten van het eigen beleid.

Vorig jaar becijferde de Algemene Rekenkamer al dat bij de gehele rijksoverheid 47,6 miljard euro aan beleidsuitgaven niet op effectiviteit is onderzocht. De verschillende ministeries konden hier echter wel een verklaring voor geven. De Rekenkamer constateert nu dat er tussen 2006 en 2011 ook een bedrag van 5,6 miljard euro is uitgegeven dat niet op effectiviteit is onderzocht en waarvoor het verantwoordelijke ministerie evenmin een verklaring kan geven.

Percentage

Van dit bedrag komt 57 procent volgens de Rekenkamer voor rekening van het ministerie van VWS. Daarmee is VWS met afstand het ministerie dat het minste zicht heeft op eigen effectiviteit. Het ministerie van OCW neemt als tweede 22 procent van de ongemeten en onverklaarde uitgaven voor zijn rekening.

Voorbeelden

Als voorbeelden van ongemeten en onverklaarde uitgaven bij VWS noemt de Rekenkamer de uitgaven voor het opleidingsfonds medische vervolgopleidingen (848 miljoen euro), de subsidie voor het RIVM (249 miljoen euro), de bijdrage aan de huisartsenopleidingen (134 miljoen euro) en de compensatie van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen (48 miljoen euro).

Verklaring

Daarnaast zijn er ook grote uitgaven die VWS bewust niet op effectiviteit heeft onderzocht. Zo ging er in 2011 bijna 1,5 miljard euro naar hulp voor kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders c.q. verzorgers. Deze uitgaven zijn volgens het ministerie in verband met de recente stelselwijziging van de jeugdzorg niet op effectiviteit onderzocht.

Redenen

Andere redenen die ministeries noemen om bestedingen niet op effectiviteit te meten zijn onduidelijkheid over de vraag hoe beleid op effectiviteit kan worden geëvalueerd en het feit dat beleid nog niet ver genoeg gevorderd is om te kunnen evalueren of andersom juist is stop gezet. Ook hoorde de Rekenkamer vaak het argument dat anderen evalueren, effectiviteitsonderzoek onvoldoende toegevoegde waarde heeft of te duur is.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

27 juni 2013

En dit is niet de eerste keer dat de Alg Rekenkamer een zeer serieuze opmerking maakt over VWS.
Heeft het echter beleidsmatige en politieke gevolgen?

Anoniem

27 juni 2013

Ik heb toevallig vandaag een vraag gesteld over de verantwoording van de gelden van JOGG. daar gaan flinke bedragen in om en onduidelijk is waar dit geld naar toe gaat. Ik wacht nog op het antwoord.

van Geuns

28 juni 2013

Hier is niet veel nieuws onder de zon. De vraag is wanneer de (rijks)overheid zich realiseert dat investeren in effectiviteitsonderzoek altijd winst oplevert, ook in financiele termen. Dat laatste lijkt mij niet onbelangrijk in deze tijden van financiele krapte!

Anoniem

28 juni 2013

In de zorg worden de laatste broodkruimels bij elkaar gesprokkeld, alles en iedereen zit in de tang. De cure is een van de beste en goedkoopste van Europa. Toch wordt iedereen verder uitgeknepen.
Maar bij VWS wordt het met bakken tegelijk weggesluisd. Natuurlijk wederom zonder politieke consequenties. Net als destijds de briljante investering van Klink door veel te veel en veel te dure vaccins te kopen die later en masse voor honderden miljoenen euro's weggegooid konden worden. Heeft daar ooit een haan naar gekraaid??? Het heeft de krant bijna niet gehaald.

Jaspers

2 juli 2013

Geld uitgeven (of juist verdienen) zonder de effectiviteit te onderzoeken is binnen de zorg eerder regel dan uitzondering.

Ook ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gestimuleerd door de DBC-systematiek en vanwege routine, bieden veel overbodige diagnostiek en behandelingen aan.

Volgens rapport van Ab Klink voor zo'n 8 miljard per jaar.

Tijd dus om meer te investeren in effectiviteitsstudies en vervolgens afscheid te nemen van niet effectieve zorg.

Top