ACTUEEL

OESO: zorgkosten stijgen minder hard

De uitgaven aan zorg stabiliseren. Dat meldt de OESO op basis van nieuwe cijfers over de periode 2009 tot en met 2011.

In de periode 2000 tot 2009 groeiden de zorguitgaven in 34 OESO-landen nog met gemiddeld 5 procent per jaar. De economische crisis zorgde daarna voor een sterke krimp van de zorguitgaven. Die krimp komt nu ten einde. In 2010 en 2011 stabiliseerde de groei van zorguitgaven op gemiddeld 0,5 procent per jaar. De zorg drukt in de OESO-landen daardoor minder zwaar op de totale economie. Gemiddeld daalden de uitgaven aan zorg als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) naar 9,3 procent.

Crisis

De daling van zorguitgaven in de OESO-landen werd vooral veroorzaakt doordat een aantal landen de afgelopen jaren in heftige economische problemen kwam. Zo moesten Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland fors snijden in de zorg. Hoewel de uitgavenontwikkeling nu lijkt te stabiliseren op een lichte groei, voeren veel OESO-landen beleid om de zorgkosten te beteugelen.

Maatregelen

Opvallend is dat de meeste landen een vergelijkbare strategie kiezen om de zorguitgaven te beperken. Zo snijden de meeste OESO-landen in de uitgaven aan geneesmiddelen. OESO-breed daalden de uitgaven aan medicatie met gemiddeld 2,4 procent. Ook beperkten overheden de uitgaven aan preventie (gemiddeld -3,2 procent). Daarnaast staan in vrijwel alle landen de lonen van zorgmedewerkers onder druk, evenals het aantal banen en bedden in de zorg. Burgers moeten meer meebetalen. 

Nederland

Ook Nederland geeft, gekeken naar het bbp, minder uit aan zorg. Zo spendeerde Nederland in 2011 11,9 procent van het bbp aan zorg, tegen 12,1 procent in 2010. Daarmee zitten de zorguitgaven weer op het niveau van 2009. Overigens stelde het CBS in een analyse van eind mei, dat de zorguitgaven als percentage van het bbp ook in 2012 gestegen zijn. Het verschil wordt veroorzaakt doordat OESO een beperktere definitie van zorg hanteert. 

Per persoon

Volgens de OESO blijven de uitgaven per hoofd van de bevolking in Nederland wel stijgen. Zo gebruikten Nederlands in 2011 per persoon voor gemiddeld 5.100 dollar aan zorg. Dat was 70 dollar meer dan in 2010.

Zorguitgaven per hoofd van de bevolking_skipr

Geneesmiddelen

Geheel in lijn met het beleid van de meeste OESO-landen, wil ook de Nederlandse overheid de uitgaven aan geneesmiddelen terugdringen. Gelet op het percentage van de totale zorguitgaven dat naar geneesmiddelen gaat, leidt dat beleid tot besparingen. Werd in 2005 nog 10,5 procent van de zorgkosten aan medicatie uitgegeven. In 2011 is dat percentage gedaald tot 9,5 procent van het totaal. Gemeten per hoofd van de bevolking echter, bleven de uitgaven aan medicatie stijgen. In 2011 werd per persoon 480 dollar aan medicatie uitgegeven; gemiddeld 4 dollar meer dan het jaar daarvoor. Het gemiddelde gebruik van geneesmiddelen bleef ongeveer gelijk.

Uitgaven geneesmiddelen phvdb_skipr

Internationaal

Net als voorgaande jaren zijn de zorgkosten in Nederland relatief hoog. Alleen in de Verenigde Staten zijn de uitgaven gemeten naar het bbp hoger (17,7 procent in 2011). Na Nederland volgen Frankrijk (11,6 procent), Duitsland (11,3 procent) en Canada (11,2 procent).

Cijfers

De OESO baseert zich voor haar analyse op cijfers van nationale overheden. De uitgavenontwikkling stabiliseerde de afgelopen jaren niet alleen door overheidsingrijpen. Ook huishoudens houden steeds vaker de hand op de knip. Met de volgende link zijn de cijfers van de OESO-website te downloaden. (Daan Marselis)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

1 juli 2013

Deze journalist maakt zich er weer een erg makkelijk vanaf.

Enige duiding van de cijfers kan geen kwaad.

Disclaimer van de OESO is terecht: ze zijn afhankelijk van de cijfers van door de landen zelf aangeleverde cijfers. De OESO heeft dan ook een disclaimer voor wat betreft de cijfers van Nederland: die zijn onbetrouwbaar omdat Nederland kosten die bij de Care horen schuift onder de Cure. De OESO moest altijd al de cijfers van Nederland schonen van andere 'vuiltjes' als de kapitaallasten. Die boeken andere landen apart van de zorgkosten cure.

Tot 2006 waren de publieke uitgaven aan de zorg in Nederland 65% van het totaal. 6% eigen betalingen en de rest aanvullende verzekeringen/ particulier.
Na 2006 is het publieke deel gestegen naar 85%, de eigen bijdragen (out of pocket) blijven 6% en de aanvullende verzekering 9%.

Toch is de zorg per 2006 geprivatiseerd. Zvw is een private uitvoering van de zorg. Verzekeraars zijn expliciet private ondernemingen, opererend voor eigen rekening en risico. Ze mogen de ziektekostenpremies dan ook geheel zelfstandig bepalen. De Minister zegt er geen greep op te hebben. Evenmin over de honorering van de werknemers van die verzekeraars. Ze vallen expliciet niet onder de Balkenende Norm of onder de WNT.

Aanhouden van reserves is dan ook nodig ivm de risico's. Waren de zorgverzekeraars ziekenfondsen geweest dan had de Overheid garant kunnen staan. Nu houden de private verzekeraars 200% meer aan dan nodig is van de eigen toezichthouder. Mag allemaal in dit land.

En de journalisten vragen niet door, kijken niet verder en volstaan met het publiceren van hapklare brokken.

Lonen van werknemers van zorgverzekeraars zijn gestegen met 4%. De zorg stijgt met 1%. Nog even en de inkomens van werknemers van zorgverzekeraars drukken de uitgaven aan zorg weg. En de zorguitgaven drukken op zichzelf al de andere Overheidsuitgaven weg. Dat is het frame in Den Haag. Waar moet dat eindigen?

Gaat de journalist nu een stukje schrijven over de onhoudbaarheid van de inkomens van werknemers, inclusief bestuurders, van zorgverzekeraars?

Achmea houdt per 2013 de inkomens geheim.

Vragen? Geen vragen!

Top