Finance

NZa: ‘Gebruik hardheidsclausule bij Vlietland’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Ab Klink van VWS om de hardheidsclausule toe te passen bij het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Dat heeft de minister bekend gemaakt tijdens het algemeen overleg (AO) van 1 juli met de Tweede Kamer. Dat meldt de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Afschaffing bouwregime

De hardheidsclausule is bedoeld voor ziekenhuizen die nieuwbouwactiviteiten ontplooien, maar door de afschaffing van het bouwregime financiële problemen krijgen. Eerder nam de overheid de kapitaallasten voor haar rekening, nu zijn ziekenhuizen zelf verantwoordelijk voor de gehele financiering. Hoeveel geld het Vlietland ziekenhuis krijgt, is nog onduidelijk. In het jaarverslag 2008 claimt het ziekenhuis 60 miljoen euro, maar er is nog geen officieel bericht.

Eerste toepassing

Het is de eerste keer dat de clausule, vooruitlopend op de nadeelcompensatie, wordt toegepast. Zodra de prestatiebekostiging is ingevoerd, kan de nadeelcompensatie worden uitgewerkt. De commissie Havermans buigt zich over een regeling voor nadeelcompensatie. De compensatieregeling is een vergoeding voor ziekenhuizen die nadeel ondervinden door het afschaffen van het bouwregime. Lees verder over de hardheidsclausule bij Vlietland Ziekenhuis op de site van de NVZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top