HRM

Rosenmöller pleit voor gezonde levensstijl in CAO

Werknemers en werkgevers zouden in de cao's een bepaling moeten opnemen die eisen stelt aan de levensstijl van werknemers. Op die manier kun je mensen met zachte hand dwingen er een gezonde levensstijl op na te houden.

Dat bepleit voorzitter Paul Rosenmöller van het Convenant Gezond Gewicht nu mensen zich steeds bewuster worden van het feit dat een gezonde levensstijl belangrijk is om goed te kunnen functioneren. "Bewustwording is één van de taken van het convenant, maar uiteindelijk moet bewustwording ook worden omgezet in actie", zegt Rosenmöller. Hij zou daarom graag zien dat de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers, dit gaat bepleiten.

Bewustwording

Rosenmöller zegt dat op verschillende fronten de bewustwording op gang is gekomen: "Je ziet in school- en bedrijfskantines een gezonder aanbod komen, bedrijven komen met fitnessabonnementen en bieden gezondheidschecks aan en de overheid stimuleert de gezonde levensstijl onder meer via het Convenant Gezond Gewicht."

Toch is een stok achter de deur wel nodig, vindt Rosenmöller, om daar direct aan toe te voegen dat zoiets gevoelig ligt. "Je hebt ook mensen die dik zijn, maar wel goed presteren en een tomeloze inzet hebben. Bovendien, mag je dan wel in het weekend sporten en daardoor blessures oplopen? Aan de andere kant is het in het sociaal verkeer heel gebruikelijk dat je aan iemand vraagt: hoe gaat het met je? Als je dat oprecht doet, moet je dat als bedrijf een werknemer ook kunnen vragen tijdens een functioneringsgesprek. Maar dat ligt dan gek genoeg weer moeilijk."

Bedrijfsbeleid

Het liefst zou Rosenmöller zien dat een gezonde levensstijl van werknemers onderdeel is van bedrijfsbeleid; dat het zonder cao-afspraken wordt geregeld. Levensstijlen verander je ook niet met een regel, stelt hij: "Het moet ook in iemand zelf zitten; dat hij of zij snapt dat het allerlei voordelen heeft als je een gezonde levenshouding hebt en dat betekent natuurlijk niet dat je er een Spartaanse levensstijl op na moet houden. Je mag ook wel eens een frietje eten." (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

3 juli 2013

Een gezonde levensstijl betreft hier voornamelijk het voedings- en beweegpatroon, want rokers betalen middels de tabaksaccijnzen al voor de extra zorgkosten die ze veroorzaken.

Een gezond voedings- en beweegpatroon moet je niet stimuleren via de CAO, maar middels een korting op de zorgverzekeringspremie. Het is redelijkerwijs af te lezen aan bepaalde biomarkers, waaronder de zogeheten c-reactieve proteïnen (CRP's).

Zie voor meer informatie http://www.gezondezorg.org/preventiebeleid.

Top