ACTUEEL

'Deventer aanpak' strijdig met koers Van Rijn

Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging moeten kunnen blijven rekenen op hulp van goede kwaliteit door gekwalificeerde verzorgers. Dat de gemeente Deventer werklozen en vrijwilligers deze verzorging wil laten doen, is volgens staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in strijd met dat uitgangspunt.

Van Rijn meldt donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het beeld over de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd. Door die hervormingen worden de gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor onder meer de lijfsgebonden zorg.

Wetsvoorstel

De bewindsman werkt aan plannen die gemeenten en andere betrokken partijen helpen zich voor te bereiden op de nieuwe koers. Ook komt hij naar verwachting dit najaar met een wetsvoorstel dat moet waarborgen dat kwetsbare mensen ondanks alle veranderingen ondersteuning van goede kwaliteit blijven krijgen.

De Kamer maakt zich grote zorgen over de berichten uit Deventer en wilde opheldering. Verantwoordelijk wethouder Margriet de Jager erkende woensdagavond tijdens een raadsvergadering in haar stad al dat zij het Deventer plan in Nieuwsuur "helemaal verkeerd naar buiten heeft gebracht." Zo is er volgens haar geen sprake van dat werklozen in Deventer onder meer katheters en luiers zouden moeten verwisselen. De Jager moest diep door het stof om te voorkomen dat zij weggestuurd zou worden. De raad nam unaniem een motie van treurnis tegen haar aan. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

5 juli 2013

Onbedoeld heeft drs Magriet de Jager vanuit Deventer een grens doen trekken. Gemeenten dienen in hun taak als zorgfinancier ook de reguliere kwaliteitseisen te handhaven. Deze "de Jager-grens" wordt inmiddels breed gedragen. Voor al degenen die afhankelijk zijn van adequate persoonlijke verzorging door niet-gezinsleden een opsteker!
Een andere kwestie betreft het nut van de maatschappelijke wederdienst via het inzetten van gestraften, uitkeringsfhankelijken en werkonwilligen. Naar mijn mening heeft de "deJager-grens" ook daar betekenis: onwillige of met bestuursdwang gedreven "hulpverleners" zijn niet inzetbaar in de zorg voor zeer kwetsbare mensen.
Over nadeel en voordeel gesproken!

Top