ACTUEEL

Verzekeraar moet inzicht geven in winstbesteding

Verzekeraar moet inzicht geven in winstbesteding

Zorgverzekeraars moeten inzicht gaan geven in de besteding van hun winst. De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om in overleg met de zorgverzekeraars tot een uniform kader te komen om inzicht te bieden in de besteding van het behaalde rendement en de Kamer hierover te informeren.

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een motie van CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot. Zij wil weten of de winst van zorgverzekeraars daadwerkelijk terug naar de premiebetaler en de zorg gaat. “De besteding van winsten is nu nog een zwart gat", stelt Bruins Slot. "Maar mensen zijn verplicht verzekerd, en het CDA wil dat iedereen kan nagaan waar de verzekeraar zijn winst aan uitgeeft. Daarbij is het belangrijk dat verzekeraars allemaal op dezelfde manier inzicht geven, om de verzekeraars onderling te kunnen vergelijken.”

Maatschappelijke discussie

Bij het aannemen van de motie waren de overwegingen van de Tweede Kamer dat er een brede maatschappelijke discussie is ontstaan over de hoogte van de winsten en de besteding ervan. Uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB) bleek dit voorjaar dat de zorgverzekeraars een gezamenlijk positief resultaat van anderhalf miljard euro hebben geboekt. Zorgverzekeraars zijn naar eigen zeggen als gevolg van strengere financiële regelgeving verplicht om een deel van dit bedrag toe te voegen aan de eigen reserves. Ettelijke verzekeraars hebben al aangekondigd dat het resterende deel terug vloeit naar de verzekerde in de vorm van lagere premies. Menzis-topman Van Boxtel pleitte er daarnaast voor om het premiesurplus te gebruiken voor de oprichting van een investeringsfonds. De Tweede Kamer wil nu wettelijk vastleggen dat verzekerden inzicht krijgen in de besteding van de winst van zorgverzekeraars.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

6 juli 2013

Fijn dat een politicus dat nu erkend heeft... 7 jaar na de invoering van dit zorgstelsel..

Anoniem

8 juli 2013

Dat geld is voor de verzekeraars. Dat is de eerlijke vinder. Liever naar de verzekeraars dan naar artsen die 3000 doden per jaar weten te noteren.
Stel je voor dat de verzekeraars die mega prutsers niet hadden betrapt? Dan hadden we niet eens geweten dat ze naast die doden op jaarbasis ook nog de onbeschaamdheid hadden ingrepen te declareren die ze niet eens hadden gedaan! Die DOT's zijn prachtig om te factureren want in 1 oogopslag leggen we ze naast andere lijsten en zien de verschillen en wie gelooft nou dat een specialist niet weet wat van hem/haar wordt verwacht aan klip en klaar cijfermateriaal? Ze hebben toch een academische vorming? De bijl erin en spaar ze niet die al decennia werden overbetaald met inkomens tot 6 a 7 keer BN.

Gewoon naar het buitenland gaan mensen. Wordt ook vergoed bij de meeste verzekeraars.

tjark reininga

8 juli 2013

hoewel de zorgverzekeraars door de ingrepen van de kabinetten Balkenende de regierol in de zorg hebben overgenomen, worden zij niet als element in de zorg behandeld. gelukkig heeft het CDA dit nu ook ontdekt en de Kamer weten te overtuigen dat de winst die de verzekeraars maken aan de zorg ten goede moet komen. dat opent perspectief op een verdere bezuiniging.

als we er - zoals het kabinet doet - van uitgaan dat het beloningsgebouw in de zorg zich moet richten naar dat van de overheid en de beloning van topfunctionarissen binden aan de Balkenendenorm, is er geen enkele reden om die norm niet ook van toepassing te verklaren op de top van de (zorg)verzekeraars. en op die van de vele adviesbureaus voor de zorg.

er is een hele simpele methode om dat te bereiken: het invoeren van een nieuwe belastingschijf voor alle inkomens boven de Balkenendenorm, met een tarief van 100%. dat ook naar andere sectoren te verantwoorden: gezien het grote aandeel van de zorg en aanverwante sectoren in de Nederlandse economie - en de arbeidsmarkt - is dit een marktconform tarief voor hoge inkomens. het resultaat zal zijn dat bedrijven en instellingen de hoogste beloningen naar de Balkenendenorm zullen richten, omdat een hogere beloning immers volledig aan de Belastingdienst moet worden afgedragen.

Anoniem

8 juli 2013

@ tjark Zeer mee eens! We waren onder het CDA beter af dan met dit VVD PvdA kabinet.
Niet leuk voor de hoge inkomens maar wel bitter noodzaak willen we onder de 3 % blijven.

Wel belangrijk is uit te leggen aan hoge inkomens waarom hun bijdragen via de belasting noodzakelijk is om het begrotingstekort op te heffen zodat we aan de redelijke eisen van de EU voldoen. Regels die de VVD zelf heeft opgesteld!
De verzekeraars hebben nu de macht maar moeten zich toch inschikken om het Europese ideaal vorm te geven.
Wat let ze want ze doen uitstekend werk?! Die EU moet een politieke unie worden, daar gaat het om en daaraan moet alles genormeerd worden zoals Rutte terecht wil!

Michel

8 juli 2013

Terecht dat verzekeraars dit ook moeten laten zien. Triest dat er een motie voor nodig is om het te laten gebeuren.

Laat de rekenkamer controleren of het deel voor noodzakelijke buffers niet te groot is, en of zorggeld niet wordt gebruikt voor buffers voor andere verzekeringen.

Ben benieuwd waar het geld van Achmea (de enige profit club in het gezelschap) naar toe is gegaan, buiten de beloning voor de top natuurlijk.

Bols

8 juli 2013

Ook de ziekenhuizen hebben dit jaar bijna een half miljard winst gemaakt... Daar hoor je niemand over. Ook dat geld wordt zonder al teveel controle uitgegeven , veelal aan overbodige nieuwbouw, overcapaciteit aan dure apparatuur en andere speeltjes van bestuurders en artsen.
Overigens ben ik wel voor transparantie over de winstbestemming, maar dan voor alle spelers in de zorg. Dus ook de grote farmaceuten etc.

Top