ACTUEEL

Nivel: ‘Gemiste kans bij zorg op afstand’

Slechts weinig cliënten krijgen zorg op afstand. Dat is een gemiste kans, stelt onderzoeksinstituut NIVEL maandag. In 2008 bleef het aantal mensen dat via een telefoon- of videoverbinding contact had met de mantelzorger ongeveer gelijk op ruim duizend mensen.

Tekort aan thuiszorgmedewerkers

Via zorg op afstand is de thuiszorg, weliswaar zonder fysiek contact, snel bereikbaar. Uit een eerdere peiling is gebleken dat cliënten zich daardoor veiliger voelen en verwachten langer thuis te kunnen wonen. “Zorg op afstand is ook een antwoord op de toenemende vraag naar zorg en het verwachte tekort aan thuiszorgmedewerkers”, aldus NIVEL. Het aanbod van producten en diensten binnen deze vorm van zorg is wel uitgebreid en toegesneden op meer doelgroepen, de verspreiding blijft echter achter.

Videocommunicatie en telebegeleiding

Ongeveer tien organisaties bieden in Nederland zorg op afstand aan. Via videocommunicatie onderhouden 765 cliënten contact. Bij patiënten met diabetes, longziekten en hartfalen kiezen de aanbieders vaak voor telebegeleiding. Het gaat om 256 mensen in totaal. Via een mobiele telefoon vullen zij elke dag een aantal vragen in over hun ziekte of leefstijl. Bij videocommunicatie kan de cliënt met één druk op de knop een medewerker van de zorgcentrale oproepen en via een beeldscherm aan deze persoon vragen stellen.

Vervolgfinanciering en standaardisatie techniek

Vorige maand heeft de Algemene Rekenkamer geconcludeerd dat de zorg op afstand blijft steken. Zorgkantoren, die het geld voor de langdurige AWBZ-zorg verdelen, leggen volgens dit rapport nog te veel nadruk op goedkoop in plaats van vernieuwend werken. NIVEL-onderzoeker José Peeters: “Bovendien was de techniek lastiger en kostbaarder dan verwacht en is er weinig financiële ruimte voor innovatie, dit blijkt ook uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Dit soort projecten wordt vaak tijdelijk gefinancierd. Er moet duidelijkheid komen over de vervolgfinanciering en de techniek moet worden gestandaardiseerd. Oorspronkelijk was deze vorm van zorg bedoeld voor mensen met een AWBZ-indicatie, maar zorg op afstand wordt nu ook veel aangeboden aan ouderen die nog relatief gezond zijn. Cliënten, mantelzorgers en betrokken medewerkers zijn positief.”

Beeld-luisterverbindingen

Het tv-programma Moderne Zorg besteedt aandacht aan ICT- en technologische ontwikkelingen in de zorg. Bekijk het fragment over thuiswonende cliënten van Aveant in Utrecht die gebruik maken van een beeld-luisterverbinding of het woonserviceconcept via beeld-luisterverbindingen in Brabant. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top