ACTUEEL

Mystery guest in zorg levert mager resultaat op

Mystery guest in zorg levert mager resultaat op

Het effect van de inzet van mystery guests in de zorg valt vooralsnog tegen. De klantrapporteurs hebben onvoldoende toegang tot relevante informatie en zijn onvoldoende getraind. Dit constateert instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

Het iBMG constateert ondermeer dat de mystery guest geen bevoegdheden heeft. Hierdoor kan de mystery guest bijvoorbeeld geen patiëntendossiers inzien. Ook kunnen niet openbaar toegankelijke plekken niet bekeken worden. Bovendien heeft de mystery guest lang niet altijd een goede kijk op wat vanuit patiëntenperspectief goede kwaliteit van zorg is, op basis waarvan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan optreden. Training hierin lijkt onontbeerlijk, aldus het iBMG.

Rouleren

Daarnaast heeft de IGZ inmiddels zelf ook nieuwe vormen van toezicht ontwikkeld die de mystery guest voor een deel overbodig maken. Om een “frisse blik” te behouden rouleren inspecteurs sinds kort over regio’s en voeren ze vaker onaangekondigde bezoeken uit.

Patiëntenperspectief

De inzet van mystery guests als instrument van toezicht wordt gezien als een manier om de kwaliteit van zorg vanuit patiëntperspectief te beoordelen en te verhogen. Op voorspraak van het kabinet Rutte I en de Tweede Kamer heeft de IGZ in 2011 daarom een pilot uitgevoerd met mystery guests in de ouderenzorg. Daartoe is een extern bureau in de hand genomen met ervaring in het optreden als mystery guest. In totaal zijn 22 bezoeken aan zorginstellingen voor de IGZ uitgevoerd. Het iBMG van de Erasmus Universiteit heeft deze pilot geëvalueerd met als voornaamste conclusie dat de resultaten van de inzet van mystery guests tegen vallen.

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

12 juli 2013

Er is nog een reden waarom mystery guests een niet-accuraat beeld geven van de zorgkwaliteit: het beperkte aantal contactmomenten, zowel vanwege de beperkte hoeveelheid mystery guests als het beperkte aantal contactmomenten per guest. Dit geldt ook voor de IGZ-methode, die ook lijdt onder het gebrek aan identiteitsgeheimhouding.

Voor een systeem dat m.i. een veel accurater beeld geeft, zijnde gebaseerd op voornamelijk directe meting van ervaringen van patiënten zelf, zie http://www.gezondezorg.org/kwaliteitsassessment.

Koos Dirkse

15 juli 2013

Wat haalt men toch een vreemde capriolen uit! Is het niet veel eenvoudiger om een accountantsonderzoek te starten, samen met medici, om te achterhalen wat er bij een patient aan behandeling is gebeurd en wat daarvoor is berekend? Dit heeft nog NOOIT plaatsgevonden!

Meihuizen

15 juli 2013

@Koos Dit gebeurd in elk ziekenhuis elk jaar via de Interne Controles. Je kunt daar van alles van vinden, maar het gebeurd wel degelijk, met steekproeven. Voor 2013 zijn dit >1.000 DBC's per ziekenhuis + een groot aantal zgn procescontroles.

Top