ACTUEEL

IKNL en IKZ bereiken overeenstemming fusie

De raden van bestuur van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) hebben overeenstemming bereikt over hun fusie. Zij vormen per 1 januari 2014 één nationale organisatie.

De raden van bestuur leggen het fusiedocument ter advisering voor aan de medezeggenschapsorganen van beide organisaties en vervolgens ter goedkeuring aan de raden van toezicht. De vraag was niet meer óf partijen gingen fuseren maar hóe.

Plannen inrichting

In het fusiedocument staat, in aanvulling op de intentieverklaring van januari dit jaar, het doel en de contouren van de nieuwe organisatie beschreven. Uitgangspunten voor het inrichten van de nieuwe organisatie zijn: 

  • het landelijk organiseren waar het moet en regionaal waar mogelijk; maatwerk in de regio combineren met landelijke bundeling en slagkracht in de nationale netwerken;
  • benadering van de gehele keten; van diagnostiek en behandeling tot zorg in de herstelfase en palliatieve zorg;
  • zowel landelijk als regionaal herkenbare aanspreekpunten;
  • innovatie en ontwikkeling als pijlers; hierbij worden nieuwe kennis- en kwaliteitsinstrumenten, nieuwe registraties en evaluatiemethoden landelijk gebundeld.

Herre Kingma

Oud-ziekenhuisbestuurder Herre Kingma, die per 1 mei tot kwartiermaker was benoemd om de fusie te bespoedigen, heeft de afgelopen maanden de besprekingen geleid. Hij begeleidt de fusie ook de komende tijd. Daartoe wordt hij benoemd als medebestuurder in beide raden van bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top