ACTUEEL

'Voorkom ontslagen door omscholing naar thuiszorg'

'Voorkom ontslagen door omscholing naar thuiszorg'

Zorgwerkgevers ontslaan vooruitlopend op de overheidsbezuinigingen massaal zorgpersoneel. Dit kan en moet anders, bepleit Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO, de belangenorganisatie voor senioren.

De transitie van intramurele zorg naar extramurale zorg, met ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), leidt ertoe dat instellingen in veel gevallen niet anders kunnen dan hun personeelsbestand reorganiseren. Nu personeel ontslaan, terwijl zij in de nabije toekomst hard nodig zijn, lijkt behoorlijk kortzichtig, zegt Den Haan in een blog op Skipr. In tegenstelling tot zorgvakbond Abvakabo FNV, die instellingen oproept zich te verzetten tegen de bezuinigen, zegt Den Haan dan zorginstellingen "het onvermijdelijke" moeten accepteren en internaliseren. De kern van de oplossing ligt volgens haar in het reorganiseren van het bedrijfsmodel en het omscholen van het boventallig geworden ervaren zorgmedewerkers naar thuiszorgmedewerkers.

Onduidelijkheid Wmo

Zij hekelt de onduidelijkheid die nog heerst rondom de nieuwe Wmo en ertoe leidt dat zorginstellingen personeel ontslaan om vermeende financiële risico’s het hoofd te bieden. “Instellingen bevinden zich in een onzekere positie, nu de transitie is aangekondigd, maar nog niet bekrachtigd. Sterker, de nieuwe Wmo is nog altijd niet naar de Kamer, en niemand weet wat er is de laatste versie van de wettekst staat. Bedrijfseconomische modellen zijn gebaat bij zekerheid. En dus bij een tijdige transitie naar zorg thuis, met bekwame, ervaren en gemotiveerde zorgwerknemers.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Miguel Sloendregt

19 juli 2013

Is het mw den Haan ontgaan dat ook in de thuiszorg al mensen ontslagen worden? In aanloop naar die zg, transitie? De thuiszorgorganisaties zitten helemaal niet te wachten op al die omgeschoolde zorgmedewerkers uit de instellingen, ze krijgen straks megabezuinigingen uit te voeren!

Anoniem

20 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 22-07-2013 10:35.

Nugteren

22 juli 2013

De kern van de uitleg van Liane is dat we er alles aan moeten doen de sector aantrekkelijk te houden voor de huidige medewerkers en aantrekkelijk te blijven houden de medewerkers die we in de toekomst (hard) nodig hebben.
Die aantrekkelijkheid wordt niet bevorderd als er massaal banen verdwijnen of - nog belabberder - mensen worden ontslagen. Bij alle veranderingen is het essentieel een goed perspectief te scheppen voor boventallige medewerkers.
We zien dat veel werkgevers in Zorg en Welzijn wel degelijk oog hebben voor de gevolgen en zorg hebben voor hun medewerkers. We komen er niet met een doorlopend sociaal plan of met standaardoplossingen. Bij POZW werken we nauw samen met HRM/P&O en het lijnmanagement en is het in goede banen leiden van veranderingen een belangrijke activiteit (voor de adviseurs en projectleiders). Hoe maak je voor de organisatie een sociaal plan op maat? En hoe zorg je er voor dat de medewerkers mee worden genomen in een traject van werk naar werk? Welke middelen heb je en zijn er nodig om te overbruggen van oud naar nieuw. Eén ding is duidelijk: veel tijd is er niet.

De huidige werkloosheidscijfers zijn schrikaanjagend en het is voslagen begrijpelijk dat de vakbonden graag zien dat de overheid niet verder gaat bezuinigen in het publieke domein, waardoor duizenden mensen hun baan verliezen. Overigens moeten diezelfde mensen vervolgens hun inkomen gaan ontvangen uit de WW fondsen of uit de Bijstand, maar staat daar geen arbeidsprestatie meer tegenover. De vraag is dus eerst en vooral: kan het slimmer, kan het beter en kunnen we de mensen blijven inschakelen, niet uitschakelen.

We hebben inmiddels gemerkt dat Gemeenten en het UWV in ieder geval willen praten over de onbedoelde en ongewenste consequenties van een gewongen inkrimping. Zeker als er een goed overbruggingsplan is. Zouden we dan toch wat kunnen leren van de banken?

Top