ACTUEEL

IGZ: Zorg in vrouwenopvangcentrum voldoet niet

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt dat zorg in vrouwenopvangcentrum Ruchama door Stichting Tot Heil des Volks nog steeds onvoldoende is. De inspectie erkent dat het management kwaliteitsverbeteringen doorvoert, maar mist onder meer nog een klachtencommissie. De IGZ bezoekt het opvangcentrum na de zomer opnieuw. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

Onenigheid over schorsing

De IGZ houdt toezicht op de uitvoering van het verbeterplan voor de zorg in Ruchama. In november 2008 heeft de raad van bestuur een van de medewerkers op non-actief gesteld wat leidde tot onrust onder de cliënten. Bestuursvoorzitter Henk van Rhee zegt dat er signalen waren dat de medewerker grensoverschrijdend gedrag vertoonde. De raad van toezicht liet destijds in een intern rapport blijken dat hij geen reden zag om de medewerker op non-actief te stellen. De IGZ is in maart 2009 een onderzoek gestart naar Ruchama en heeft ook geen aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag kunnen vinden.

Toezichthouder uit functie gezet

De op dat moment aanwezige cliënten hebben in een ondertekende brief aan Van Rhee hun vertrouwen uitgesproken in de medewerker. Het Nederlands Dagblad meldde in maart dat de cliënten juist geklaagd hebben over de manager van het opvanghuis. Zij voelden zich echter niet serieus genomen door Van Rhee. Ex-voorzitter van de raad van toezicht, Ruth Seldenrijk, en Van Rhee raakten in de clinch en Seldenrijk werd door zijn collega-toezichthouders uit zijn functie ontheven. Dit omdat hij de bevindingen van de raad van toezicht zonder overleg naar de IGZ zou hebben gestuurd.

Van Rhee negeert kritische noten

Vanwege personeelstekort heeft Van Rhee Ruchama in december tijdelijk gesloten. De inspectie heeft niet gekeken naar deze maatregel, omdat de IGZ zich heeft gericht op de huidige stand van zaken. Per 1 juli dit jaar heeft De Hoop ggz Ruchama overgenomen van de Stichting Tot Heil des Volks. Van Rhee heeft na het verschijnen van het inspectierapport een persbericht uitgestuurd over de, volgens Van Rhee, kansrijke positie van Ruchama. De kritische noten van de IGZ heeft hij buiten beschouwing gelaten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top