Finance

Zorginstellingen zien eigen vermogen groeien

Zorginstellingen zijn bezig om hun eigen vermogen te vergroten. In 2012 is het totale eigen vermogen van zorginstellingen met 12,3 procent gegroeid tot 9 miljard euro. Hoewel het totale eigen vermogen van de zorginstellingen is gegroeid, hebben 76 van de ruim 1000 organisaties een negatief eigen vermogen. Dit blijkt uit een analyse van ruim 1000 jaarverslagen van zorginstellingen die uitgevoerd is door inkoopcoöperatie Intrakoop.

Over het geheel genomen is de is het bedrijfsresultaat in de sector iets verbeterd. De resultaatratio (het jaarresultaat gedeeld door totale opbrengsten) steeg van 2,1 procent in 2011 naar 2,3 procent in 2012. Opvallend is dat de deelsector ggz de stijging van de resultaatratio flink naar beneden haalt. Als enige sector noteert deze een daling van 2,0 procent (van 3,7 procent in 2011 naar 1,7 procent in 2012). De ziekenhuizen (van 1,5 naar 2,1 procent) en de gehandicaptenzorg (van 2,2 naar 2,8 procent) stijgen met 0,6 procent, terwijl de VVT sector de resultaatratio met 0,3 procent ziet stijgen van 2,0 procent in 2011 naar 2,3 procent in 2012.

Solvabiliteit

Het toegenomen bedrijfsresultaat wordt grotendeels gebruikt om de solvabiliteit te vergroten. Deze solvabiliteit is over het geheel gezien verbeterd van 19 procent in 2011 naar 20 procent in 2012. De stijging van de solvabiliteit is het sterkst bij de ziekenhuissector, waar een groei van 7,9 procent te noteren valt.

Toename risico's

Intrakoop stelt dat de zorgaanbieders “de hand op de knip” houden omdat de risico’s voor de aanbieders toenemen, terwijl de garanties afnemen. Door hun eigen vermogen te vergroten, proberen ze de veranderingen in de zorg het hoofd te bieden.

In augustus komt intrakoop met een uitgebreidere analyse en duiding van de jaarcijfers in de zorgsector.

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 juli 2013

Laat bekend worden bij welke instellingen de kapitalen ligen en gebruik het dan voor handen aan het bed. En wat dacht men van klimaatbeheersing op dit moment.
Snap dan ook niet waarom er zo bezuinigd moet worden op de awbz en zoveel eigen bijdrage cak moet betalen.
was het niet ruim 3 miljard bezuinigen op de awbz
En het vermogen is 9 miljard bij de instellingen?
Wie kan het me uitleggen.

Anoniem

23 juli 2013

Dus: 9 miljard bij zorginstellingen. Plus pakweg 12 miljard bij Zorgverzekeraars Nederland.

Ik zie kansen om in een klap de crisis in Nederland op te lossen............Rutte grijp je kans op eeuwige Roem!

Anoniem

23 juli 2013

Dacht gelezen te hebben van de abva kabo dat er veel instellingen op het punt staan om massa ontslagen bekend te maken. Is dus ook niet nodig. het geld is er wel nu nog extra mensen op de werkvloer

joze

24 juli 2013

Wat zijn wij weer goed bezig. En maar klagen dat de zorg steeds duurder wordt. Terwijl het geld ongebruikt bij de zorginstellingen ligt.
Wij laten ons van alle kanten voor de gek houden. Zo blijft er meer geld over voor andere landen.
En wij maar bezuinigen en de bedrijven failliet laten gaan omdat die geen omzet meer hebben.

Anoniem

24 juli 2013

Eigen vermogen is Activa - schulden. Activa is zowel vlottend (voorraad en debiteuren) als vast activa (gebouwen en apparatuur). Eerst iets van boekhouding leren voor het plaatsen van dit soort opmerkingen.

Dr. van Erven

24 juli 2013

Dat is de geneeskunde geworden, niets meer dan een begrotingsvraagstuk voor de fijne bestuurders.

Dat bestuurlijk Nederland straks op papier ales voor elkaar heeft maar het hele land onbestuurbaar en werkloos dat zal zorgondernemers en bestuurders een zorg zijn.

Dat onze ouders in de drek liggen, daar heb je toch geen last van als je bestuurder of zorgondernemer bent met een mooie villa in Wassenaar, Bloemendaal of het Gooi?

Dat de marktwerking en of privatisering nog veel harder en gemener moge toeslaan zodat iedereen het sinistere tronie ervan aan de lijve gaat ondervinden. Dát is wat onze managers en zorgondernemers graag zien, dat specialisten en verpleegkundigen en overigens alle zorgpersoneel door hen worden gekoeioneerd en dat zíj bepalen wat wij specialisten moeten doen!

En de ergsten zijn nog de ex medici die zich ontpoppen als zorgondernemers die hun eigen beoepsgroep nu in het naakte bestaan bedreigen!

En heel medisch Nederland weet onderhand wel wie zo ten koste van de collega-beroepsbeoefenaren zich met de ellebogen omhoog heeft gewerkt en zelfs een dode op zijn geweten heeft en al een spoor van verwoesting heeft achtergelaten in de reguliere ziekenhuis wereld. Gelukkig dringt eindelijk het besef door bij de politiek dat de keuzes van de VVD voor de marktwerking rampzalig heeft uitgepakt en wordt langzaam het hele idee van privatisering weer losgelaten met direkt als resultaat een toename van het eigen vermogen van de instellingen.
We mogen daar dankbaar voor zijn maar het wordt nu wel tijd de verantwoordelijke minister af te rekenen op haar heulen met de voorstanders van de vrije marktwerking die trouwens het overgrote deel van Nederland, van patienten, huisartsen en specialisten perse NIET heeft gewild.
Het wordt tijd voor de politiek om de promotors van de marktwerking, via een parlementaire enquete openlijk aan te wijzen en te straffen. En de EU te vragen om een verbod op alle privatisering die vooral het ego en het eigenbelang dient van de zorgondernemer!

Anoniem

24 juli 2013

Ik ben ook geen voorstander van marktwerking in de zorg, maar niet alle bestuurders zijn fout. Ik werk in een ziekenhuis met bevlogen specialisten en kundige bestuurders die begrijpen dat een hogere eigenvermogen niet betekend dat er meteen ruimte is om meer kosten te maken.

SPoorman

24 juli 2013

@ #5 eigen vermogen is de som van schulden en bezittingen. Zolang eigen vermogen aan de rechter (credit) kant staat is er sprake van meer bezittingen dan schulden. Als eigen vermogen aan de linker (debet) kant staat is er iets niet goed want dan is er meer schuld dan bezit. Je ziet wel dat het niet zo eenvoudig is om over boekhouden te spreken.

Anoniem

24 juli 2013

Ik werkte op een nieuwe prachtige zorgboerderij van een grote zorginstelling.
Met veel investeringen prachtig opgeknapt. Waarde zeker 1,5 miljoen. 12 jongeren konden er gaan wonen. Hoge indicaties hadden ze.
De zorgorganisatie sloot dat jaar met een zeer hoog "eigen vermogen" af, maar mijn jaarcontract werd acuut beëindigd toen ik na veel overleg met het management over hoe de zorg die geleverd kon worden met het team niet in verhouding stond met de indicaties, hen de vraag stelde :" ik ga eens vragen of het zorgkantoor komt kijken hiernaar". Natuurlijk werd mijn ontslag met directe ingang en het verbod te spreken met ouders niet erkend als aanleiding toen ik de vakbond erbij haalde. Het was mijn te grote betrokkenheid bij de zorgvragers die maakte dat ik de belangen van de zorginstelling niet kon behartigen.
Natuurlijk kloppen alle boeken, zelfs een oud manager kon niet aantonen dat er binnen deze organisatie veel geld werd verdient aan de zorgvragers. Dus boekhouders slaap gerust. Jullie doen je werk goed.
Net als de bankiers…..ik vraag me af waar ik een grotere hekel aan heb…zij verdienen aan de rijke van de samenleving en zetten het om in eigen belang of de zorgverzekeraars en de bestuurders zij doen hetzelfde over de rug van de kwetsbare in onze samenleving.
Ik probeer te begrijpen waarom zij wel recht hebben op de "reserves" " vastgoed" van deze omvang, terwijl de mensen aan wie ze de zorg moeten leveren geen enkele reserve meer overhouden.

Elemans

24 juli 2013

Zorgmarkt is al jaren een Vastgoedmarkt.

Janssen

25 juli 2013

Er bestaat mogelijk een misverstand bij veel reageerders over vermogen en geld. Tegenover vermogen staan verplichtingen gedurende jaren. Veel daarvan zijn in belang medewerkers en cliënten/patiënten. Denk aan huisvesting, belasting en pensioen. In een keer alles te gelde willen maken zal leiden tot acuut einde zorg. Maakt u de vergelijking met uw evt consumptief krediet, huur of hypotheek, uw abonnementen, spaargeld etc. maar eens. Dat lost u ook niet in een dag op en af.

Top