ACTUEEL

‘Meldkamer Noord-Nederland moet tweetalig worden’

De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Nederland moet tweetalig opereren. Dat adviseert de Ried fan de Fryske Beweging, een belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur, zo meldt Binnenlands Bestuur.

Het advies volgt op enkele incidenten en klachten waren over het slechte taalbeleid van de meldkamer. Op verzoek van burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Nederland, heeft de raad in kaart gebracht hoe nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen. In het kader hiervan is advies ingewonnen bij andere meertalige regio’s in Europa, zoals in Zwitserland, Wales en Brussel/België.

Tweetalig

De raad concludeert ondermeer dat de website van de meldkamer zou tweetalig moeten worden evenals de communicatie naar de burger toe via sociale media. Dat geldt voor alle hulpdiensten, dus zowel brandweer als politie en ambulancediensten. Verder zou de meldkamer meertalig “operators” in dienst moeten hebben die meteen duidelijk maken dat zij beide talen spreken en kunnen verstaan. Ook een eventueel keuzemenu zou meertalig moeten zijn.

Cursussen

De telefoonoperators moeten dan natuurlijk wel de taal machtig zijn en daar zou in cursussen extra aandacht moeten worden besteed. Ook bij de rekrutering van nieuw personeel zou hier in de functie-eisen rekening mee moeten worden gehouden. Dat zou betekenen dat ook Groningse en Drentse medewerkers Fries zouden moeten kunnen verstaan en spreken.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ali en Mehmet

27 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 28-07-2013 16:36.

Anoniem

29 juli 2013

"Dat zou betekenen dat ook Groningse en Drentse medewerkers Fries zouden moeten kunnen verstaan en spreken."

Omgekeerde wereld. We mogen toch gewoon verwachten dat de Friezen Nederlands kunnen verstaan en spreken

Top