ACTUEEL

Letselschade-expert neemt IGZ op de korrel

Letselschade-expert neemt IGZ op de korrel

Letselschade-expert Yme Drost overweegt om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor schade van ex-patiënten van voormalig neuroloog Jansen Steur.

Eerder al diende Drost namens ex-patiënten bij het tuchtcollege een klacht in tegen drie voormalige inspecteurs. Nu kan ook de IGZ als organisatie mogelijk juridische stappen tegemoet zien. Volgens Drost heeft de inspectie ondanks diverse meldingen en waarschuwingen in de zaak rond Jansen Steur verzuimd om in te grijpen. Daarmee heeft de inspectie zich niet alleen schuldig gemaakt aan falend toezicht, ook heeft de inspectie zodoende bijgedragen aan de schade die patiënten hebben opgelopen.

Falen

Drost volgt hiermee de redenatie van dochter Willemijn, die eind juni afstudeerde als juriste aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar masterscriptie “De IGZ en haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor falend toezicht” zet Drost uitvoerig uiteen dat civielrechtelijke aansprakelijkheid van de IGZ voor falend toezicht onder omstandigheden gerechtvaardigd is.

Geen vrijbrief

Juriste Drost erkent dat de inspectie geen absolute civielrechtelijke handhavingsplicht heeft, maar volgens haar is die beleidsvrijheid geen vrijbrief voor de IGZ om niet-handhavend op te treden. “Indien de IGZ faalt in het bewaken van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het waarborgen van de patiëntveiligheid, kan haar een zelfstandig verwijt worden gemaakt”, stelt Drost. “Alhoewel het handelen van de primaire dader in veel gevallen het meest heeft bijgedragen aan de door de derde geleden schade, betekent dit niet dat de IGZ slechts aangesproken kan worden voor haar veroorzakingsaandeel. De IGZ dient derhalve naast de primaire dader hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de door de derde geleden schade.”

Hard oordeel

Yme Drost  ziet in de zaak rond ex-neuroloog Jansen Steur een ideale casus om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de IGZ juridisch te toetsen. Hij wijst in dit verband ook op de conclusies van de Commissie Hoekstra, die in 2010 hard oordeelde over de rol van IGZ in de kwestie Jansen Steur.

Strafzaak

De tuchtzaak tegen de drie oud-inspecteurs dient eind november. Begin en medio november worden de tuchtzaken behandeld tegen Jansen Steur en de voormalige leden van de raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, waar Jansen Steur als neuroloog aan verbonden was. Daarnaast loopt er een strafzaak tegen Jansen Steur die waarschijnlijk ook in november inhoudelijk wordt voortgezet.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

W. de Boer

29 juli 2013

Nou dat zal tijd worden. Dat IGZ. Aanpakken die gasten die een bedreiging zijn voor het vrije ondernemerschap.

Nu willen ze het liefst alle dokters in loondienst en maar nivelleren. Het PvdA credo. Rutte laat je tanden zien man!

Specialisten hebben nu wel genoeg ingeleverd en wensen niet langer onder het knellende juk van het IGZ te zitten dat alle innovatie in de weg zit zoals de introductie van operatie-robots wat een enorme investeringsmarkt gaat worden!

Het IGZ bekijkt Nederland nog als de dorpsdokter maar zorgondernemers en of specialisten moeten nu doorpakkenop de internationale markt. Er kan eneorm veel verdiend worden maar niet met die knellende truttige voorschriftjes van een overjarige organisatie als het IGZ.

Het is te hopen Yme Drost flink uithaalt!

Anoniem

7 augustus 2013

De aansprakelijkheid is in deze zaken al lang en breed erkend. De getroffen patiënten hebben daarom niets te winnen bij een civiele claim tegen de IGZ. Drost zelf heeft dat des te meer aangezien dit hem weer de nodige publiciteit gaat opleveren. Dit bericht getuigt daar ook van.

van den Wittenboer

23 september 2013

Het proefschrift van Willemein Drost heb ik met IFUD of Human Rights gekocht.Ik zal het binnen enkele dagen ontvangen.IFUD of Human Rights heeft het systeem van de Nederlandse Volksgezondheid grondig onderzocht,en de bewijzen notarieel laten vastleggen.Ik ga kijken welke strategische onderzoekspunten in het proefschift van Drost zitten,en hoe deze in mijn onderzoek in te passen.Het feit dat de IGZ nalatig is,en over het feit van de medische missers staat bekend in de jaren.Mijn onderzoek loopt vanaf 1993.Het gaat nu om de vraag zijn het incidenten los van elkaar (rapport Sorgdrager 2012),of hebben we daadwerkelijk met een criminele organisatie te maken waarbij dus sprake blijk van systeemsmisdaad. (IFUD of Human Rights)

Top