ACTUEEL

'Huisarts laat zich niet leiden door kwaliteitsinfo'

Huisartsen laten zich in hun doorverwijsadvies aan patiënten maar beperkt leiden door kwaliteitsinformatie over zorginstellingen. Zij vinden veel van de indicatoren onbetrouwbaar of te weinig onderscheidend.

Dat blijkt uit een proef met huisartsen in de regio Eindhoven. David Ikkersheim, Associate Director KPMG Plexus, en Xander Koolman van het Talma Instituut Vrije Universiteit voerden het onderzoek uit.

”Huisartsen blijven verwijzen zoals ze dat in voorgaande jaren deden en gaan dus niet verwijzen naar het beste ziekenhuis”, zegt Ikkersheim in zijn blog op Skipr. Ikkersheim en Koolman deden de proef met huisartsen die op vrijwillige basis gebruik maakten van de aangeboden ‘kwaliteitskaarten’. Hierop staat publiek beschikbare informatie over de medische effectiviteit (Zichtbare Zorg indicatoren) en over de patiëntervaringen (CQ index) voor vier aandoeningen: staar, borstkanker, heup – en knievervanging. Deze kwaliteitskaarten bespraken huisartsen vervolgens met patiënten bij het verwijzen van patiënten naar het ziekenhuis.

'Onbetrouwbaar'

Als reden voor het beperkte effect noemt Ikkersheim het feit dat huisartsen veel van de indicatoren onbetrouwbaar achten of te weinig onderscheidend. Ikkersheim concludeert dat de gemotiveerde en geïnformeerde huisarts bereid is zijn verwijsgedrag aan te passen als de kwaliteitsinformatie naar zijn oordeel relevant is.

Rol huisarts

De huisarts speelt een cruciale rol in de gezondheid, o.a. door patiënten te verwijzen naar de juiste plek in de tweedelijn. “Als we willen dat deze drijvende kracht voor verbetering sterker gebruikt wordt, zijn een aantal zaken essentieel”, zegt Ikkersheim in zijn blog. Zo moet kwaliteitsinformatie betrouwbaar zijn en eenduidig gemeten worden. “Hiervoor zou een controle via een accountantsverklaring op de kwaliteitsgegevens een goede stap zijn.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

de Vries

29 juli 2013

Oh natuurlijk de 'kwaliteitskaarten'. De zoveelste hype om het eigen straatje schoon te vegen en collegae artsen de zwarte piet toe te spelen!? Een handvat voor elkaar de maat nemen.

Minister Borst en 'ethica' Dupuis (beiden D66) deden zelfs een oproep aan predikanten toch vooral de gelovigen aan te manen om zich te laten vaccineren op de BibleBelt. Maar zouden ze nu ook de moeite willen nemen om dezelfde predikanten te verzoeken om kwaliteit in de medische zorg te 'preken' nadat ze eens nota hebben genomen van de volgende feiten?
Leest u even mee?

De gezaghebbende Amerikaanse gezondheidsinstantie, het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), heeft opnieuw belangrijke informatie over vaccins van zijn website verwijderd. Tot 98 miljoen Amerikanen blijken te zijn ingeënt met een poliovaccin dat een kankerwekkend virus bevatte. De CDC heeft toegegeven dat dit vaccin de oorzaak kan zijn dat miljoenen Amerikanen kanker hebben gekregen. Het is niet bekend of dit vaccin ook in Europa of Nederland is gebruikt.

Deze informatie werd door het CDC in officiële statistieken vermeld onder het thema 'Kanker, Simiaanvirus 40 (SV40) en poliovaccin'. Inmiddels zijn de gegevens van de site verwijderd, maar niet voordat RealFarmacy.com de bewuste pagina had gearchiveerd (inmiddels lijkt ook Google deze pagina te hebben geblokkeerd). Dit werd waarschijnlijk uit voorzorg gedaan, omdat er de laatste tijd veel over het verband tussen kanker en SV-40 wordt geschreven.

Verband virus met kanker al 52 jaar bekend

De gevestigde orde wil pertinent niet dat deze feiten bekend worden bij het grote publiek, want al in 1961 (!) stelde het National Institute of Health (NIH) een direct verband vast tussen SV-40 en het ontstaan van tumoren. 'Net als andere polyomavirussen is ook SV-40 een DNS-virus, dat bewezen tumoren en kanker veroorzaakt,' aldus RealFarmacy. 'Men neemt aan dat SV-40 de transcriptiecapaciteit van tumoronderdrukkers in mensen onderdrukt... Gemuteerde genen kunnen aan oncontroleerbare celwoekering bijdragen, die dan kanker veroorzaakt.'

Michele Carbone, professor pathologie aan de universiteit van Hawaii, ontdekte dat SV-40 in veel gevallen aan de basis van botkanker en mesothelioom -een steeds vaker voorkomende vorm van longkanker- staat. Bij ongeveer éénderde van de door hem onderzochte gevallen van osteosarkoom en 40% van andere vormen van botkanker werd het SV-40 virus vastgesteld. Bij de gevallen van longkanker was dit zelfs 60%.

Kanker door polio- en hepatitis-B vaccins

'Veel autoriteiten geven inmiddels toe dat een groot aantal -zo niet de meeste- kankergevallen op de wereld afkomstig zijn van de poliovaccins van Salk en Sabin en de Hepatitis-B vaccins, die met behulp van apen worden geproduceerd,' vervolgt RealFarmacy. 'Men zegt dat mesothelioom het gevolg van asbest is, maar uit onderzoeken blijkt dat 50% van de behandelde mesotheliomen niet door asbest, maar door SV-40 virussen in poliovaccins ontstaat.'

Over kwaliteit gesproken, nou hier gaat het over kwaliteit van wetenschap!! Wat het richtsnoer zou moeten wezen op alle plaatsen waar medsiche aktiviteiten worden ondernomen, helemaal waar de wij burgers allen de premies moeten ophoesten die volgens zorgondernemer Prof.Dr.Drs.Winter nog verder moeten stijgen om het 'consumentisme' tegen te gaan! Dat vermeld deze hooggeleerde rontgenoloog althans op zijn site las ik vandaag.

Top