ACTUEEL

Humanitas, Fier en Horizon Jeugdzorg werken samen

Humanitas, Fier en Horizon Jeugdzorgplus willen samenwerken om ketenzorg te ontwikkelen. Het gaat om gespecialiseerde zorg voor ernstig seksueel getraumatiseerde meisjes tussen de 12 en 23 jaar.

"Door de vergaande versnippering van ons zorg- en welzijnsstelsel en de knip in de zorg voor minderjarigen en meerderjarigen krijgt deze groep niet de zorg die noodzakelijk is", stellen de organisaties. De meiden lopen daarbij een hoog risico om opnieuw slachtoffer te worden. De benodigde zorg, waar zij gezamenlijk voor willen zorgen, bestaat uit interventies vanuit de orthopedagogiek (gezags- en gedragsproblematiek), vanuit de kinder- en jeugd ggz en de awbz (behandeling van psychi(atri)sche klachten en stoornissen, systeembehandeling, beschermd wonen, individuele begeleiding), interventies vanuit het sociale domein (participatie, ambulante woonbegeleiding, nazorg, maatjesprojecten etc.) en onderwijs (tegengaan van schooluitval en behalen startkwalificaties en/of diploma’s).

Humanitas, Fier en Horizon Jeugdzorg

Fier is een landelijk werkend expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Asja is onderdeel van Fier en biedt opvang en behandeling aan meiden in de leeftijd van 14 tot en met 23 jaar die via misleiding, dwang of geweld door loverboys in de prostitutie zijn beland of hierin terecht dreigen te komen. Horizon Jeugdzorg plus en speciaal onderwijs richt zich op de behandeling en begeleiding van jeugdigen tot 23 jaar en hun ouders met uiterst complexe problemen op het gebied van gedrag, gedragsstoornissen of ernstige problemen in de thuissituatie. Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel en biedt diensten aan mensen met en zonder hulp- en/of zorgvraag.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top